Skaffa Windows Media Player

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows Media Player finns tillgängligt för Windows-baserade enheter. Använd den här tabellen för att hitta rätt version av Windows Media Player för din dator. (Om du har en Mac kan du ladda ned Windows Media-komponenter för QuickTime för att spela upp Windows Media-filer.)

Vilken version av Windows kör jag?

Operativsystem/webbläsare  Player-version Så här skaffar du det
Windows 10

Windows Media Player 12 
Läs mer

Ingår i rena installationer av Windows 10 samt uppgraderingar till Windows 10 från Windows 8.1 eller Windows 7. I vissa utgåvor av Windows 10 ingår den som en valfri funktion som du kan aktivera. Om du vill göra det väljer du Start  och sedan Inställningar  > Appar  > Appar och funktioner > Hantera valfria funktioner > Lägg till en funktion > Windows Media Player och Installera. DVD-uppspelning ingår inte. Gå till sidan DVD-uppspelning för Windows om du vill läsa mer om hur du lägger till DVD-uppspelning för Windows 10.

Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Läs mer
              

Ingår i Windows 8.1 och Windows 8.1 Pro men innehåller inte DVD-uppspelning. Gå till sidan DVD-uppspelning för Windows om du vill läsa mer om hur du lägger till DVD-uppspelning för Windows 8.1. För Windows Media Player 12 för Windows 8.1 N- och KN-versionerna, hämta Media Feature Pack.
Windows RT 8.1  –                  Windows Media Player är inte tillgängligt för Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Läs mer  

Ingår i Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate och Enterprise. För Windows 7 N eller KN, hämta Media Feature Pack.
Mac OS X Windows Media-komponenter för QuickTime Ladda ned

 

Om du vill installera om Windows Media Player kan du prova följande:

  1. Klicka på Start , skriv funktioner och välj Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
  2. Rulla ned och utöka Mediefunktioner, avmarkera kryssrutan Windows Media Player och klicka på OK.
  3. Starta om enheten. Windows Media Player ska avinstalleras.
  4. Upprepa steg 1.
  5. Rulla ned och utöka Mediefunktioner, markera kryssrutan Windows Media Player och klicka på OK.
  6. Starta om enheten. Windows Media Player installeras om.