Felsöka stoppfel (blå skärm)

Stoppfel kan uppstå vid oväntad avstängning eller omstart av datorn. Om den här typen av fel uppstår kan du till exempel inte se Start-menyn eller Aktivitetsfältet på skärmen när datorn startas. I stället visas en blå skärm och ett meddelande om att ett fel har inträffat och att datorn måste startas om.
När inträffade stoppfelet (blå skärm)?
När inträffade stoppfelet (blå skärm)?
Stoppfel efter installerad uppdatering
Vissa stoppfel inträffar efter att en viss uppdatering eller drivrutin har installerats på datorn. Hur du löser problemet beror på om du kan nå skrivbordet eller inte.

 
Om du kan nå skrivbordet
Om du inte kommer åt skrivbordet

En blå skärm visas när du använder datorn
Det är inte alltid uppenbart vad som orsakar stoppfel. På äldre datorer kanske det är fel på maskinvaran. I så fall kan du prova med följande:

 
Sök efter uppdateringar.
Ta bort ny maskinvara

Stoppfel vid uppgradering till Windows 10
Om ett stoppfel uppstår när du uppgraderar till Windows 10 återställs datorn automatiskt till den tidigare versionen av Windows.

Kvarstår problemet?
Du kan kontakta kundsupporten på 1 800-642-7676 eller via https://support.microsoft.com/contactus.
Egenskaper

Artikel-id: 14238 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 6

Feedback