Felsöka stoppfel (blå skärm)


Stoppfel kan uppstå vid oväntad avstängning eller omstart av datorn. Om den här typen av fel uppstår kan du till exempel inte se Start-menyn eller Aktivitetsfältet på skärmen när datorn startas. I stället visas en blå skärm och ett meddelande om att ett fel har inträffat och att datorn måste startas om.

Stegen i den här artikeln är avsedda att hjälpa dig felsöka stoppfel. Här är några exempel på vanliga felkoder för stoppfel: 0x0000000A, 0x0000003B, 0x000000EF, 0x00000133, 0x000000D1, 0x1000007E, 0xC000021A, 0x0000007B, 0xC000000F.  

Fortsätt till den guidade genomgången nedan för att felsöka ditt fel.

Vissa stoppfel inträffar efter att en viss uppdatering eller drivrutin har installerats på datorn. Hur du åtgärdar felet beror på om du kan nå skrivbordet eller inte.

 
Det är inte alltid uppenbart vad som orsakar stoppfel. På äldre datorer kanske det är fel på maskinvaran. I så fall kan du prova med följande:
 
Om ett stoppfel uppstår när du uppgraderar till Windows 10 återställs datorn automatiskt till den tidigare versionen av Windows.
 
Prova följande steg om felet fortfarande finns kvar:
 

Kontakta oss via vår virtuella supportagent. Om du har uppgraderat till Windows 10 kan du också kontakta oss via appen Få hjälp. Välj Start-knappen och välj sedan Få hjälp.