Felsöka stoppfel (blå skärm)

Gäller för: Windows 10

Stoppfel (blå skärm) kan uppstå vid oväntad avstängning eller omstart av enheten. En blå skärm och ett meddelande om att ett fel har inträffat och att enheten måste startas om visas.

På den här sidan går vi igenom felsökningssteg för att hjälpa dig att ta reda på orsaken till problem med stoppfel (blå skärm) och hur du kan lösa det. 

Stegen i den här artikeln är avsedda att hjälpa dig felsöka vanliga stoppfelskoder, till exempel:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED
 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION


Instruktionerna kan se komplicerade ut vid en första anblick, men följ dem bara i ordning, steg för steg, så ska du kunna lösa ditt problem.

Vissa stoppfel (blå skärm) inträffar efter att en viss uppdatering eller drivrutin har installerats på enheten. Om du får ett stoppfel efter en uppdatering kan du prova att åtgärda felet genom att avinstallera de senaste uppdateringarna. 

För att kunna göra detta måste du logga in i Windows med felsäkert läge. Felsäkert läge innebär att Windows startas i ett grundläggande tillstånd med en begränsad uppsättning filer och drivrutiner så att du kan utföra en felsökning.

Innan du går till felsäkert läge måste du gå till Windows Återställningsmiljö (WinRE ). Gör så här:

 1. Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder för att stänga av enheten.
 2. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 3. Vid det första tecknet på att Windows har startat (på vissa enheter visas tillverkarens logotyp vid start) håller du ned strömknappen i 10 för att stänga av enheten.
 4. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 5. När Windows startas om håller du ned strömknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten.
 6. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 7. Låt enheten starta om helt så att du hamnar i WinRE.

Nu när du är i winRE gör du på följande sätt för att gå till felsäkert läge.

 

 

 1. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.


  Felsökningsskärm i Windows Återställningsmiljö.


  Skärmen Avancerade alternativ i Windows Återställningsmiljö.


  Skärmen Startinställningar i Windows Återställningsmiljö.

   
 2. När enheten startas om visas en lista med alternativ. Det rekommenderade alternativet är att välja 5 eller trycka på F5 för felsäkert läge med nätverk.  

När enheten är i felsäkert läge följer du dessa steg för att avinstallera den senaste uppdateringen på Kontrollpanelen:

 1. Skriv kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen i listan med resultat.
 2. Välj Avinstallera ett program under Program. Om du använder vyn Stora ikoner eller Små ikoner väljer du Avinstallera ett program under Program och funktioner.
 3. Välj Visa installerade uppdateringar på vänster sida och välj sedan Installationsdatum för att sortera uppdateringarna efter installationsdatum så att du ser de senaste uppdateringarna.
 4. Högerklicka på den uppdatering som du vill avinstallera och välj sedanJa för att bekräfta.
 5.  Välj Starta om nu för att helt avinstallera uppdateringen.
   

Om du behöver mer information eller hjälp med uppdateringar kan du läsa Windows Update: Vanliga frågor och svar.

Det är inte alltid uppenbart vad som orsakar ett stoppfel (blå skärm) när du använder din enhet. Det kan bero på att du använder ny maskinvara eller programvara från tredje part som inte är kompatibel med din Windows-enhet. Försök åtgärda stoppfelet med följande felsökningssteg.

Steg 1: Avinstallera programvara från tredje part 

Vissa antivirusprogram från tredje part har visat sig orsaka stoppfel. Du kan tillfälligt avinstallera programvaran för att se om det var den som orsakade problemet. Installera sedan om programvaran när enheten fungerar som den ska igen.

För att kunna göra detta måste du logga in i Windows med felsäkert läge. Felsäkert läge innebär att Windows startas i ett grundläggande tillstånd med en begränsad uppsättning filer och drivrutiner så att du kan utföra en felsökning.

Innan du går till felsäkert läge måste du gå till Windows Återställningsmiljö (WinRE ). Gör så här:

 1. Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder för att stänga av enheten.
 2. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 3. Vid det första tecknet på att Windows har startat (på vissa enheter visas tillverkarens logotyp vid start) håller du ned strömknappen i 10 för att stänga av enheten.
 4. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 5. När Windows startas om håller du ned strömknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten.
 6. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.
 7. Låt enheten starta om helt så att du hamnar i WinRE.

Nu när du är i winRE gör du på följande sätt för att gå till felsäkert läge.

 

 

 1. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.


  Felsökningsskärm i Windows Återställningsmiljö.


  Skärmen Avancerade alternativ i Windows Återställningsmiljö.


  Skärmen Startinställningar i Windows Återställningsmiljö.

   
 2. När enheten startas om visas en lista med alternativ. Det rekommenderade alternativet är att välja 5 eller trycka på F5 för felsäkert läge med nätverk.  

När enheten är i felsäkert läge väljer du Start  och sedan Inställningar   > System  > Appar och funktioner. Välj Sortera efter namn och ändra alternativet till Sortera efter installationsdatum. Välj det antivirusprogram från tredje part som du vill ta bort och välj sedan Avinstallera. När du har avinstallerat programvaran från tredje part startar du om enheten.

Om du fortfarande ser ett stoppfel kan du prova att återställa, inaktivera eller avinstallera de nyligen installerade drivrutinerna.

Steg 2: Återställa, inaktivera eller avinstallera drivrutiner

Om du nyligen har installerat nya drivrutiner kan du återställa, inaktivera eller avinstallera dem för att se om de orsakar problemet. 

Se först till att enheten är i felsäkert läge och använd sedan Enhetshanteraren för att återställa, inaktivera eller avinstallera drivrutinerna.

Återställa drivrutiner från tredje part 

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat. 
 2. Enhetshanteraren utökar du den enhet som har drivrutinen du vill återställa. Högerklicka sedan på drivrutinen under enheten och välj Egenskaper.
 3. Välj fliken Drivrutin och välj sedan Återställ tidigare drivrutin > Ja.

   

Om du inte kan återställa din drivrutin eller om du ser ett stoppfel kan du prova att inaktivera drivrutinen.

Inaktivera drivrutiner från tredje part

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat. 
 2. Enhetshanteraren utökar du den enhet som har drivrutinen du vill inaktivera. Högerklicka sedan på drivrutinen under enheten och välj Egenskaper.
 3. Välj fliken Drivrutin och välj sedan Inaktivera enhet > Ja.

Om du fortfarande ser ett stoppfel kan du prova att avinstallera drivrutinen.

Avinstallera drivrutiner från tredje part

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat. 
 2. Enhetshanteraren utökar du den enhet som har drivrutinen du vill avinstallera. Högerklicka sedan på drivrutinen under enheten och välj Egenskaper.
 3. Välj fliken Drivrutin och sedan Avinstallera > OK.

   

Om du fortfarande ser ett stoppfel kan du prova att ta bort extern maskinvara.

Steg 3: Ta bort extern maskinvara

Ibland kan enhetens externa enheter orsaka problem med stoppfel (blå skärm). Koppla från alla externa lagringsenheter och diskar, dockor och annan maskinvara som du anslutit till enheten och som inte krävs för enhetens grundläggande funktion. Starta sedan om enheten.

Om det inte uppstår problem när du har startat om enheten kan den externa enheten vara orsaken till problemet, och i så fall kan du kontakta enhetstillverkaren för att få hjälp.

Kontakta oss via vår virtuella supportagent. Om du har uppgraderat till Windows 10 kan du också kontakta oss via appen Få hjälp. Välj Start-knappen och välj sedan Få hjälp.