Windows Media Player C00D1199

Det går inte att spela upp filen i Windows Media Player. Det här felet kan uppstå av flera olika skäl.

Saker som du kan prova

 • Kontrollera att filtypen stöds av Media Player. En lista över filtyper (format) som stöds av Windows Media Player finns i avsnittet Filtyper som stöds.
 • Om filtypen stöds av Media Player kontrollerar du att den codec som används för att komprimera filen är installerad på datorn. Vissa codec-rutiner stöds inte av Media Player. Mer information om codec-rutiner finns i Codec: Vanliga frågor och svar.
 • Prova att byta den enhet för ljuduppspelning som associeras med Media Player.
  • Så här byter du enhet för ljuduppspelning:
   1. Välj Ordna och sedan Alternativ.
   2. Välj fliken Enheter och dubbelklicka sedan på Högtalare.
   3. Välj ett annat ljudkort eller en annan ljudstyrenhet i rutan Välj ljudenheten.
 • Om filtypen stöds av Media Player kontrollerar du att du försöker spela upp den på ett sätt som stöds av Media Player. Du kan till exempel inte dra en DVD-fil med filnamnstillägget .vob från en DVD till Windows Media Player-ikonen eller öppna en VOB-fil genom att klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 • Om du försöker spela upp en fil som består av flera delar använder du en diskussionsgruppsläsare eller ett annat program för att kombinera filerna och försöker sedan igen.

Filtyper som stöds

Följande tabell innehåller de filtyper (format) som stöds av Windows Media Player.

Om du inte kan använda en fil som finns i den här tabellen kan det bero på att filen har kodats med en codec som inte stöds av Windows Media Player.

Filtyp (format) Filnamnstillägg

3GPP-filer

.3gp, .3gpp, .3g2 och .3gp2

ADTS-ljudfiler (Audio Data Transport Stream)

.adts och .adt

AU-ljudfiler

.au och .snd

AIFF-ljudfiler (Audio Interchange File Format)

.aif, .aifc och .aiff

AVCHD-filer

.m2ts, .m2t och .mts

CD-ljudskiva

.cda

DVD-videoskiva

.vob

JPEG-bildfil

.jpg

Adobe Flash-animeringsfil

.swf

Microsoft-TV

.dvr-ms, .wtv

MP3-ljudfiler

.mp3 och .m3u

MPEG-videofiler

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mp2v, .mpv2, .mp4, .mp4v, .m4v, .m4a och .mov

MPEG-2 TS-filer

.tts och .ts

MIDI-ljudfiler (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi och .rmi

Windows-ljudfiler och Windows-videofiler

.avi och .wav

Windows Media-ljudfiler och Windows Media-videofiler

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmp, .wmv, .wmx, .wpl och .wvx

Windows Media Player-skalfil

.wmz

Egenskaper

Artikel-id: 15043 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback