Visa, dölja eller ändra storlek på skrivbordsikoner

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Här beskrivs hur du visar ikoner, döljer dem eller ändrar storlek på dem i Windows.

Så här visar eller döljer du skrivbordsikoner

Högerklicka (eller håll ned) på skrivbordet, peka på Visa och välj sedan Visa skrivbordsikoner om du vill lägga till eller ta bort markeringen.
Show desktop icons
 
 

Så här ändrar du storlek på skrivbordsikoner 

Högerklicka (eller håll ned) på skrivbordet, peka på Visa och välj sedan Stora ikoner, Medelstora ikoner eller Små ikoner.