Ändra TCP/IP-inställningar

TCP/IP definierar hur datorn kommunicerar med andra datorer.

För att göra det enklare att hantera TCP/IP-inställningar rekommenderar vi att du använder automatiserat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP tilldelar IP-adresser (Internet Protocol) automatiskt till datorer i nätverket, om nätverket stöder detta. Om du använder DHCP behöver du inte ändra TCP/IP-inställningarna om du flyttar datorn till en annan plats. Du behöver heller inte konfigurera TCP/IP-inställningar som DNS (Domain Name System) och WINS (Windows Internet Name Service) manuellt. Så här aktiverar du DHCP eller ändrar andra TCP/IP-inställningar:

 1. Gör något av följande:
  • I Windows 10: Skriv Visa nätverksanslutningar i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Visa nätverksanslutningar högst upp i listan.
  • I Windows 8.1: Välj knappen Start, börja skriv Visa nätverksanslutningar och välj sedan Visa nätverksanslutningar i listan.
  • I Windows 7: Öppna Nätverksanslutningar genom att välja knappen Start och sedan välja Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och välj sedan Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.
 2. Högerklicka på anslutningen du vill ändra och välj sedan Egenskaper. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.
 3. Välj fliken Nätverk. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv4) under Den här anslutningen använder följande objekt och välj sedan Egenskaper.
 4. Om du vill ange adressinställningar för IPv4-protokollet gör du något av följande:
  • Om du vill hämta IP-inställningarna automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll en IP-adress automatiskt och sedan OK.
  • Om du vill ange en IP-adress väljer du Använd följande IP-adress och skriver sedan inställningarna för IP-adressen i rutorna IP-adress, Nätmask och Standard-gateway.
 5. Om du vill ange adressinställningar för IPv6-protokollet gör du något av följande:
  • Om du vill hämta IP-inställningarna automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll en IPv6-adress automatiskt och sedan OK.
  • Om du vill ange en IP-adress väljer du Använd följande IPv6-adress och skriver sedan inställningarna för IP-adressen i rutorna IPv6-adress, Undernätsprefixets längd och Standard-gateway.
 6. Gör något av följande för att ange adressinställningar för DNS-servern:
  • Om du vill hämta en DNS-serveradress automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll adress till DNS-servern automatiskt och sedan OK.
  • Om du vill ange en DNS-serveradress väljer du Använd följande DNS-serveradresser och skriver sedan adresserna till den primära och sekundära DNS-servern i rutorna Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server.
 7. Om du vill ändra avancerade DNS-, WINS- och IP-inställningar väljer du Avancerat.


Egenskaper

Artikel-id: 15089 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback