Använda tangentbordet

Gäller för: Windows 8.1

Om du skriver ett brev eller beräknar numeriska data är det oftast tangentbordet du använder för att mata in informationen. Men visste du att du också kan använda tangentbordet för att styra datorn? Om du lär dig några enkla tangentbordskommandon (instruktioner till datorn) kan du arbeta mer effektivt.

Så här är tangenterna ordnade

Tangenterna på tangentbordet kan delas in i olika grupper baserat på deras funktioner:

 • Inmatningstangenter (alfanumeriska). Dessa tangenter omfattar samma bokstäver, siffror, skiljetecken och symboler som finns på vanliga skrivmaskiner.
 • Kontrolltangenter. Dessa tangenter används var för sig eller i kombination med andra tangenter för att utföra vissa åtgärder. De kontrolltangenter som används oftast är Ctrl, Alt, Windows-tangenten
  Picture of the Windows logo key
  och Esc.
 • Funktionstangenter. Funktionstangenterna används för att utföra vissa uppgifter. De är märkta med symbolerna F1, F2, F3 och så vidare upp till F12. Tangentfunktionen skiljer sig mellan olika program.
 • Navigeringstangenter. Dessa tangenter används för att navigera i dokument och webbsidor och för att redigera text. De omfattar piltangenterna, Home, End, Page Up, Page Down, Delete och Insert.
 • Numeriskt tangentbord. Det numeriska tangentbordet är praktiskt om du vill arbeta med siffror. Tangenterna är grupperade i ett block som en vanlig miniräknare.
Följande illustration visar hur tangenterna är placerade på ett vanligt tangentbord. Din tangentbordslayout kan emellertid se annorlunda ut.

Picture of keyboard showing types of keys
 


Skriva text

När du ska skriva något i ett program, ett e-postmeddelande eller en textruta visas en blinkande lodrät linje (
Picture of the cursor
 ). Den kallas för markör eller insättningspunkt. Den visar var texten du skriver börjar. Du kan flytta markören genom att klicka på önskad plats med musen eller använda navigeringstangenterna (mer information finns i avsnittet "Använda navigeringstangenter" i den här artikeln).

Förutom bokstäver, siffror, skiljetecken och symboler omfattar inmatningstangenterna även Skift, Caps Lock, Tabb, Retur, Blanksteg och Backsteg.


Namn på tangent Så här använder du den

Skift

Tryck ned Skift i kombination med en bokstav för att skriva en versal. Tryck ned Skift i kombination med en annan tangent om du vill skriva den symbol som visas i tangentens övre del.

Caps Lock

Tryck på Caps Lock en gång om du vill att alla bokstäver ska vara versaler. Tryck på Caps Lock igen för att inaktivera funktionen. Tangentbordet kan vara utrustat med en lysdiod som tänds när Caps Lock är aktiverat.

Tabb

Tryck på Tabb för att flytta markören flera steg framåt. Du kan också trycka på Tabb för att gå till nästa textruta i ett formulär.

Retur

Tryck på Retur om du vill flytta markören till början av nästa rad. Tryck på Retur för att välja den markerade knappen i en dialogruta.

Blanksteg

Tryck på Blanksteg för att flytta markören ett steg framåt.

Backsteg

Trycka på Backsteg för att ta bort tecknet före markören, eller den markerade texten.


Använda tangentbordsgenvägar

Med tangentbordsgenvägar kan du utföra åtgärder med hjälp av tangentbordet. De kallas för genvägar eftersom de hjälper dig att arbeta mer effektivt. Nästan alla åtgärder och kommandon som du kan utföra med en mus, kan du utföra snabbare med hjälp av en eller flera tangenter på tangentbordet.

I hjälpavsnitten anger ett plustecken (+) mellan två eller flera tangenter att de ska tryckas ned tillsammans. Ctrl+A innebär till exempel att du ska trycka ned och hålla kvar Ctrl och sedan trycka på A. Ctrl+Skift+A innebär att du ska trycka ned och hålla kvar Ctrl och Skift och sedan trycka på A.


Hitta genvägar i program

Du kan göra saker i de flesta program med hjälp av tangentbordet. Öppna en meny om du vill visa vilka kommandon som har tangentbordsgenvägar. Genvägarna (om sådana finns) visas bredvid menykommandona.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Tangentbordsgenvägar visas bredvid menykommandona.


Välja menyer, kommandon och alternativ

Du kan öppna menyer och välja kommandon och andra alternativ med hjälp av tangentbordet. Tryck på Alt och den understrukna bokstaven för att öppna motsvarande meny i ett program som har menyer med understrukna bokstäver. Tryck på den understrukna bokstaven i ett menykommando för att välja det aktuella kommandot. Om du trycker på Alt i program med menyfliksområden, till exempel Paint och WordPad, visas (i stället för understruken) den bokstav som du ska trycka på separat.

Picture of the Paint menu showing underlined letters in menu commands
 
Tryck på Alt+A för att öppna Arkiv-menyn och tryck sedan på U för att välja kommandot Skriv ut.

Det här fungerar även i dialogrutor. När du ser en understruken bokstav vid ett alternativ i en dialogruta, betyder det att du kan trycka på Alt och den aktuella bokstaven för att välja det alternativet.

Användbara genvägar

I följande tabell beskrivs några av de mest användbara tangentbordsgenvägarna. En mer detaljerad lista finns i Tangentbordsgenvägar.
Tryck på Om du vill

Windows-tangenten

Picture of the Windows logo key
 

Öppna Start-menyn

Alt+Tabb

Växla mellan öppna program och fönster

Alt+F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet

Ctrl+S

Spara den aktuella filen eller det aktuella dokumentet (fungerar i de flesta program)

Ctrl+C

Kopiera det markerade objektet

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet

Ctrl+V

Klistra in det markerade objektet

Ctrl+Z

Ångra en åtgärd

Ctrl+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster

F1

Visa hjälpen för ett program eller Windows

Windows-tangenten

Picture of the Windows logo key
 +F1

Visa Windows Hjälp och support

Esc

Avbryta den aktuella aktiviteten
Programtangenten Öppna en meny med kommandon som kan användas på en markering i ett program. Motsvarar att högerklicka på markeringen.

Använda navigeringstangenter

Med navigeringstangenterna kan du flytta markören, navigera i dokument och på webbsidor och redigera text. I följande tabell beskrivs några vanliga funktioner för dessa tangenter.


Tryck på Om du vill

Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil och Nedåtpil

Flytta markören eller markeringen ett steg eller en rad i pilens riktning, eller bläddra en webbsida i pilens riktning

Home

Flytta markören till slutet av en rad eller flytta högst upp på en webbsida

End

Flytta markören till slutet av en rad eller flytta längst ned på en webbsida

Ctrl+Home

Flytta till början av ett dokument

Ctrl+End

Flytta till slutet av ett dokument

Page Up

Flytta markören en sida eller skärm uppåt

Page Down

Flytta markören en sida eller skärm nedåt

Ta bort

Ta bort tecknet efter markören, eller ta bort den markerade texten. I Windows: Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen.

Insert

Aktivera/inaktivera infogningsläge. När infogningsläget är aktiverat infogas texten du skriver vid markören. När infogningsläget är inaktiverat ersätter texten du skriver befintliga tecken.


Använda det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet innehåller siffrorna 0 till 9, de aritmetiska operatorerna + (plustecken), - (minustecken), * (multiplikationstecken) och / (divisionstecken) samt decimalkomma, grupperade som på en vanlig kalkylator eller miniräknare. Dessa tecken finns också på andra ställen på tangentbordet, men med det numeriska tangentbordet kan du snabbt mata in numeriska data och utföra matematiska beräkningar med en hand.

Picture of numeric keypad
 
Numeriskt tangentbord

Tryck på Num Lock om du vill mata in siffror med det numeriska tangentbordet. På de flesta tangentbord finns en lysdiod som visar om Num Lock är aktiverat eller inaktiverat. När Num Lock är inaktiverat fungerar det numeriska tangentbordet som en extra uppsättning navigeringstangenter (funktionerna är markerade invid siffrorna och symbolerna på tangenterna).

Du kan använda det numeriska tangentbordet när du utför enkla beräkningar med Kalkylatorn.

Tre udda tangenter

Nu har vi nämnt nästan alla tangenter som du förmodligen kommer att använda. Men för den nyfikne kan vi titta lite närmare på tre lite mer udda tangenter på tangentbordet: PrtScn, Scroll Lock och Pause/Break.

PrtScn (eller Print Screen)

För länge sedan utförde den här tangenten verkligen det den anger – den skickade den aktuella skärmen med text till skrivaren. Nu för tiden tas en bild av hela skärmen (en skärmbild) när du trycker på PrtScn, och den kopieras till Urklipp i datorns minne. Härifrån kan du klistra in den (Ctrl+V) i Microsoft Paint eller något annat program och, om du vill, skriva ut den från det programmet.

Något mer besynnerlig är funktionen SYS RQ, som på vissa tangentbord finns på samma tangent som PrtScn. Från början användes SYS RQ för att utföra en "systembegäran", men det här kommandot är inte aktiverat i Windows.

ScrLk (eller Scroll Lock)

I de flesta program händer inget om du trycker på Scroll Lock. Men om du trycker på Scroll Lock i en del andra program, ändras funktionen för piltangenterna samt Page Up och Page Down. När du trycker på dessa tangenter skrollas dokumentet utan att markören eller markeringen flyttas. Tangentbordet kan vara utrustat med en lysdiod som tänds när Scroll Lock är aktiverat.

Pause/Break

Den här tangenten används sällan. Om du trycker på den här tangenten i vissa äldre program görs en paus i programmet. Om du trycker på den i kombination med Ctrl stoppas programmet.

Andra tangenter

Vissa moderna tangentbord är utrustade med "snabbtangenter" eller knappar som ger snabb åtkomst till program, filer och kommandon med ett enda tryck. Andra modeller är utrustade volymkontroller, mushjul, zoomningshjul och andra gadgetar. Mer information om dessa funktioner finns i dokumentationen som levererades med tangentbordet eller datorn, eller på tillverkarens webbplats.

Tips om hur du använder tangentbordet på bästa sätt

Om du använder tangentbordet på rätt sätt undviker du förslitningar i handleder, händer och armar, särskilt när du använder datorn under längre perioder. Här följer några tips på hur du kan använda tangentbordet:

 • Placera tangentbordet i nivå med armbågen. Överarmarna ska hänga avslappnade längs sidan av kroppen.
 • Placera tangentbordet rakt framför dig. Om tangentbordet är utrustat med ett numeriskt tangentbord, kan du använda Blanksteg som mittpunkt.
 • Skriv med händerna och handlederna svävande ovanför tangentbordet så att du kan använda hela armen för att nå tangenter längre bort i stället för att sträcka ut fingrarna.
 • Undvik att placera handflatorna eller handlederna på någonting när du skriver. Om tangentbordet är utrustat med ett handledsstöd, ska du bara använda det när du inte skriver.
 • Skriv med lätta tangenttryckningar och ha raka handleder när du skriver.
 • Vila armarna och händerna när du inte skriver.
 • Ta korta pauser från datorn ungefär var 15:e till var 20:e minut.