Sätt att förbättra datorns prestanda

Fragmentering gör att hårddisken får arbeta mer, vilket kan göra datorn långsammare. Flyttbara lagringsenheter, till exempel USB-flashminnen kan också fragmenteras. Diskdefragmenteraren i Windows samlar ihop fragmenterade data så att diskar och enheter fungerar effektivare. Diskdefragmenteraren körs efter ett schema, men du kan också analysera och defragmentera diskar och enheter manuellt. Det kan du göra på följande sätt:

Så här defragmenterar du hårddisken

 1. Öppna Diskdefragmenteraren genom att klicka på Start-knappen
  Bild av Start-knappen
  . Skriv Diskdefragmenteraren i sökrutan och klicka sedan på Diskdefragmenteraren i listan med resultat.
 2. Välj disken som du vill defragmentera under Aktuell status.
 3. Du tar reda på om disken behöver defragmenteras eller inte genom att klicka på Analysera disk.
  Administrat?rsbeh?righet kr?vs
   Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

  När disken har analyserats klart kan du kontrollera fragmenteringsprocenten i kolumnen Senaste körning. Om värdet är högre än 10 procent bör du defragmentera disken.
 4. Klicka på Defragmentera disk
  Administrat?rsbeh?righet kr?vs
   Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

Det kan ta allt från flera minuter till några timmar för Diskdefragmenteraren att genomföra åtgärden, beroende på hur stor och fragmenterad hårddisken är. Du kan fortsätta använda datorn under defragmenteringen.

Egenskaper

Artikel-id: 17126 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback