Ändra bakgrund och färger för skrivbordet

Gäller för: Windows 10

Välj Start

Windows-logotypen
och välj sedan Inställningar > Anpassning om du vill välja en skrivbordsbakgrund eller ändra accentfärg för Start, Aktivitetsfältet och andra objekt. I förhandsgranskningsfönstret visas resultatet samtidigt som du gör ändringarna.

I Bakgrund kan du välja en bild eller en färg, eller skapa ett bildspel.

Inställningar för anpassning av skrivbordsbakgrunden

I Färger , kan du låta Windows välja en accentfärg från din bakgrund eller välja en egen färg.

Accentfärger i anpassningsinställningarna

När du har valt en accentfärg kan du välja var den ska visas och om den ser bättre ut med den mörka eller ljusa inställningen.

Mörkt läge i anpassningsinställningarna