Skriva på webben

Gäller för: Windows 10

Microsoft Edge är den enda webbläsaren där du kan göra anteckningar, skriva, rita och göra markeringar direkt på webbsidor. Sedan kan du spara och dela ditt arbete på vanligt sätt. Anteckna recept, skicka tips på presenter eller rita mustascher på kändisar – du gör vad du själv vill på webben.

Välj Lägg till anteckningar om du vill anteckna på sidan du besöker.

Screenshot of notes and highlighted sentences on a webpage.

Använd kulspetspennan om du vill skriva på pekskärmen eller med musen, överstrykningspennan eller Lägg till en anteckning

Image of Type a note icon
och dela sedan anteckningen.

Screenshot of notes and highlighted sentences on a webpages

1. Kulspetspenna 2. Överstrykningspenna 3. Radergummi 4. Lägg till en anteckning 5. Klipp 6. Skriva med touch 7. Spara webbanteckning 8. Dela

Läs mer om webbanteckningar och delning i Use Microsoft Edge to collaborate (PDF på engelska).