Skapa och formatera en hårddiskpartition

Gäller för: Windows 7

Om du vill skapa en partition eller volym (båda termerna används ofta omväxlande) på en hårddisk, måste du vara inloggad som administratör och det måste finnas antingen allokerat utrymme eller ledigt utrymme i en utökad partition på hårddisken.

Om det inte finns något ledigt diskutrymme kan du frigöra utrymme genom att krympa en befintlig partition, ta bort en partition eller använda ett partitioneringsverktyg från en annan tillverkare.