Ladda ned filer från webben

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Du kan ladda ned flera olika typer av filer från webben – dokument, bilder, videoklipp, appar, tillägg och verktygsfält till webbläsaren och mycket mer. När du väljer en fil som du vill ladda ned får du en fråga i Internet Explorer om vad du vill göra med filen. Här är några saker du kan göra beroende på vilken typ av fil du laddar ned:

 • Öppna filen och visa den utan att spara den på datorn.
 • Spara filen på datorn på standardplatsen för nedladdningar. När en säkerhetsgenomsökning har körts i Internet Explorer och nedladdningen av filen är klar kan du välja att öppna filen, mappen som den finns i eller visa den i hämtningshanteraren.
 • Spara som ett annat filnamn, en annan typ eller på en annan nedladdningsplats på datorn.
 • Kör appen, tillägget eller filtypen du laddade ned. När säkerhetsgenomsökningen i Internet Explorer är klar öppnas och körs filen på datorn.
 • Avbryt nedladdningen och återgå till att surfa på webben.

Du kan även spara mindre filer på datorn, till exempel enstaka bilder. Högerklicka på bildlänken eller filen som du vill spara och välj sedan Spara bild eller Spara mål som.

Hitta filer som du har laddat ned på datorn

Hämtningshanteraren håller reda på bilder, dokument och andra filer som du laddar ned från webben. Filerna som du laddar ned sparas automatiskt i mappen Hämtade filer. Den här mappen brukar finnas på enheten där Windows är installerat (t.ex. C:\användare\ditt namn\hämtade filer). Du kan alltid flytta nedladdningarna från mappen Hämtade filer till andra platser på datorn.

Så här visar du filer som du har laddat ned med Internet Explorer: Öppna Internet Explorer, välj knappen Verktyg och välj sedan Visa nedladdningar. Sedan kan du se filerna du laddat ned från Internet, var de lagras på datorn och utföra olika åtgärder för de nedladdade filerna.

Ändra standardmappen för nedladdningar på datorn

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och välj sedan Visa nedladdningar.
 2. Välj Alternativ längst ned till vänster i dialogrutan Visa nedladdningar.
 3. Välj en annan standardplats för nedladdningar genom att välja Bläddra och sedan OK när du är klar.

Varför det inte går att öppna vissa filer i Internet Explorer

Internet Explorer använder tillägg som Adobe Reader för att visa vissa filer i webbläsaren. Om en fil som behöver ett tillägg inte kan öppnas kanske du har en äldre version av tillägget som behöver uppdateras.

Om nedladdningar och säkerhetsvarningar

När du laddar ned en fil kontrollerar Internet Explorer att nedladdningen inte innehåller skadlig programvara eller på annat sätt kan skada datorn. Om en nedladdning verkar misstänkt visar Internet Explorer ett meddelande där du kan bestämma om du vill spara, köra eller öppna filen eller inte. Alla de filer som du varnas för är inte skadliga, men se till att du litar på webbplatsen som du laddar ned filen från och att du verkligen vill ladda ned filen.

Om en säkerhetsvarning om att utgivaren av programmet inte kunde verifieras visas betyder det att Internet Explorer inte känner igen webbplatsen eller organisationen som ber dig ladda ned filen. Se till att du känner igen och litar på utgivaren innan du sparar eller öppnar nedladdningen.

Det finns alltid risker med att ladda ned filer från webben. Nedan finns några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att skydda datorn när du laddar ned filer:

 • Installera och använd ett antivirusprogram.
 • Ladda bara ned filer från webbplatser som du litar på.
 • Om filen har en digital signatur kontrollerar du att signaturen är giltig och att filen kommer från en betrodd plats. Du kan visa den digitala signaturen genom att välja länken till utfärdaren i den dialogruta med säkerhetsvarning som öppnas när du börjar ladda ned filen.