Ändra eller återställa inställningarna i Internet Explorer

Ändra inställningarna i Internet Explorer

Du kan göra många förändringar för att anpassa surfandet i Internet Explorer. Om du vill visa alla inställningar och alternativ öppnar du Internet Explorer på skrivbordet, väljer Verktyg  och sedan Internetalternativ.


Återställa Internet Explorers inställningar

Du kan återställa inställningarna i Internet Explorer till så som de var när Internet Explorer installerades på datorn. Det kan vara bra för att felsöka problem som skulle kunna orsakas av inställningar som har ändrats efter installationen. Observera att du inte kan ångra återställningen av Internet Explorer, och alla tidigare inställningar försvinner efter återställningen.

  1. Stäng alla fönster i Internet Explorer. Välj Verktyg och sedan Internetalternativ.
  2. Välj fliken Avancerat och sedan Återställ.
  3. Välj Återställ i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer.
  4. När Internet Explorer har ställt in standardinställningarna väljer du Stäng och sedan OK. Starta om datorn för att tillämpa ändringarna.
Egenskaper

Artikel-id: 17441 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback