Hantera tillägg i Internet Explorer 11


Tillägg är appar som Internet Explorer använder för att interagera med webbinnehåll som videor och spel. Verktygsfält och tillägg är också olika typer av tilläggsprogram. Exempel på vanliga tillägg är Adobe Flash, Quicktime och Silverlight.

Internet Explorer har utformats för att ge en tilläggsfri upplevelse. Du kan till exempel spela upp HTML5- och många Adobe Flash Player-videoklipp utan att behöva installera särskilda tillägg.

Du kan bara installera och använda tillägg i Internet Explorer på skrivbordet. Om du vill visa en sida som kräver tillägg ska du visa den på skrivbordet: svep upp från nederkanten på skärmen (eller högerklicka) för att ta fram appkommandona, välj knappen Sidverktyg 

Knappen Sidverktyg
  och sedan Visa på skrivbordet.


Installera och använda tillägg

Om du saknar ett tillägg som behövs för att visa en sida meddelas du om det i Internet Explorer och uppmanas installera tillägget. Vissa tillägg är förinstallerade av andra appar eller av datortillverkaren.

Så här visar du de installerade tilläggen

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.
 2. Välj Alla tillägg under Visa.

Så här aktiverar du tillägg

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.
 2. Välj Alla tillägg under Visa.
 3. Välj tillägget, Aktivera och sedan Stäng.

Inaktivera och ta bort tillägg

Tillägg kan ibland få webbläsare att bli långsamma och krascha, eller så kan de utgöra en säkerhetsrisk eller försämra kompatibiliteten. Du kan inaktivera särskilda tillägg för att försöka öka webbläsarens hastighet eller om du misstänker att de orsakar problem för Internet Explorer. Du kan också ta bort tillägg som du inte längre använder från datorn. Det är en bra idé att ta bort tilläggen om du misstänker att de orsakar problem med prestanda, kompatibilitet eller säkerhet.

Så här inaktiverar du tillägg

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.
 2. Välj Alla tillägg under Visa och välj sedan det tillägg som du vill inaktivera.
 3. Välj Inaktivera och sedan Stäng.

Så här tar du bort tillägg från datorn


 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.
 2. Välj Alla tillägg under Visa och välj sedan det tillägg som du vill ta bort.
 3. Om tillägget kan tas bort visas alternativet Ta bort. Välj Ta bort och sedan Stäng.

Riskerna med att installera tillägg

Även om tillägg kan ge dig en bättre webbläsarupplevelse genom att du kan komma åt ett rikare webbinnehåll, kan vissa tillägg medföra risker för säkerheten, integriteten eller prestandan. Se till att alla tillägg som du installerar kommer från en betrodd källa.

Utökat kernelläge och tillägg

Utökat kernelläge kan skydda din dator och dina personliga data från skadlig kod och andra angrepp. När det är aktiverat kan tillägg (t.ex. verktygsfält) och hjälpobjekt i webbläsaren bara köras om de är kompatibla med det utökade kernelläget. Om ett tillägg inte är kompatibelt får du ett meddelande om det. Om du behöver köra ett tillägg som inte är kompatibelt kan du inaktivera utökat kernelläge i skrivbordswebbläsaren.


Så här aktiverar eller inaktiverar du utökat kernelläge

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.
 2. Markera (eller avmarkera) kryssrutan Aktivera utökat kernelläge under Säkerhet på fliken Avancerat och välj sedan OK. Du måste starta om datorn för att inställningen ska börja gälla.

Egenskaper

Artikel-id: 17447 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback