Hjälpmedelsalternativ i Internet Explorer

Gäller för: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Internet Explorer innehåller många alternativ som gör det enklare att surfa på webben.

För Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 9


I Internet Explorer 8