Hjälpmedelsalternativ i Internet Explorer

Internet Explorer innehåller många alternativ som gör det enklare att surfa på webben.

För Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 9

Zooma på en webbsida
Göra texten större eller mindre
Surfa på webben med hjälp av tangentbordet
Ändra teckensnittet, formatet och färgerna på sidor
Gör så att Internet Explorer fungerar bättre med en skärmläsare eller ett röstigenkänningsprogram

I Internet Explorer 8

Zooma på en webbsida
Göra texten större eller mindre 
Surfa på webben med hjälp av tangentbordet
Ändra teckensnittet, formatet och färgerna på webbsidor
Gör så att Internet Explorer fungerar bättre med en skärmläsare eller ett röstigenkänningsprogram 
Sluta skriva ut bakgrundsfärger och bilder
Egenskaper

Artikel-id: 17456 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback