Hjälpmedelsalternativ i Internet Explorer

Gäller för: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Internet Explorer innehåller många alternativ som gör det enklare att surfa på webben.