Ansluta till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord

Med Anslutning till fjärrskrivbord kan du ansluta till en dator med Windows från en annan dator med Windows som är ansluten till samma nätverk eller till Internet. Exempelvis kan du använda alla program, filer och nätverksresurser på din arbetsdator från din hemdator och det är precis som om du satt framför datorn på jobbet.

Om du vill ansluta till en fjärrdator måste den datorn vara aktiverad, den måste ha en nätverksanslutning, Fjärrskrivbord måste vara aktiverat, du måste ha nätverksåtkomst till fjärrdatorn (detta kan vara via Internet) och du måste ha behörighet att ansluta. Du måste finnas i listan över användare för att ha behörighet att ansluta. Innan du påbörjar en anslutning bör du leta upp namnet på den dator du ansluter till och kontrollera att anslutningar för Fjärrskrivbord tillåts genom brandväggen.

Om ditt användarkonto inte kräver något lösenord för inloggning måste du lägga till ett lösenord innan du kan påbörja en anslutning till en fjärrdator.

Så här tillåter du fjärranslutningar på datorn som du vill ansluta till

 1. Öppna System genom att klicka på Start
  Start button icon
  , högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Fjärrinställningar.
  Administrator permission required
   Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller bekräfta åtgärden gör du det. Välj ett av de tre alternativen under Fjärrskrivbord.
 3. Klicka på Välj användare.

  Om du är administratör på datorn läggs ditt aktuella användarkonto automatiskt till i listan över fjärranvändare och du kan hoppa över de två följande stegen.
 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.
 5. Gör följande i dialogrutan Välj användare eller grupper:
  1. Om du vill ange sökplats klickar du på Platser och anger sedan platsen för sökningen.
  2. Ange namnet eller användarnamnet för den användare som du vill lägga till i Ange de objektnamn som ska väljas och klicka på OK.
  3. Namnet visas i listan över användare i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Så här letar du upp datornamnet på fjärrdatorn

 1. Öppna System på fjärrdatorn genom att klicka på Start
  Start button icon
  , högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.
 2. Under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp hittar du datornamn samt fullständigt datornamn om datorn tillhör en domän.

Så här tillåter du fjärrskrivbordsanslutningar via en Windows-brandvägg

Om du har problem med att ansluta kan det bero på att fjärrskrivbordsanslutningar blockeras av brandväggen. Här beskrivs hur du ändrar den inställningen på en dator med Windows. Om du använder en annan brandvägg måste du kontrollera att porten för Fjärrskrivbord (vanligtvis port 3389) är öppen.

 1. Klicka på Start på fjärrdatorn och välj Kontrollpanelen.
 2. Klicka på System och säkerhet.
 3. Klicka på Tillåt ett program i Windows-brandväggen under Windows-brandväggen.
 4. Klicka på Ändra inställningar och markera sedan kryssrutan bredvid Fjärrskrivbord.
 5. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Så här anger du ett lösenord för ditt användarkonto

Ditt användarkonto måste ha ett lösenord innan du kan använda Fjärrskrivbord för att ansluta till en annan dator.

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Användarkonton.
 3. Välj Ändra Windows-lösenord under Användarkonton.
 4. Klicka på Skapa ett lösenord för ditt konto och följ anvisningarna på skärmen.

Så här startar du Fjärrskrivbord på datorn som du vill arbeta från

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på Start
  Start button icon
  . Skriv Anslutning till fjärrskrivbord i sökrutan och klicka på Anslutning till fjärrskrivbord i resultatlistan.
 2. Skriv namnet på den dator som du vill ansluta till i rutan Dator och klicka på Anslut. (Du kan också ange IP-adressen i stället för datornamnet.)
Egenskaper

Artikel-id: 17463 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Windows 7

Feedback