Skydda datorn med Windows Defender Offline

Windows Defender Offline är ett kraftfullt offlineverktyg som körs från en betrodd miljö utan att starta ditt operativsystem. I det här avsnittet beskrivs hur du använder Windows Defender Offline i Windows 10 och Windows 7.

När ska jag använda Windows Defender Offline?

Kör Windows Defender Offline om:

  • Windows Defender upptäcker rootkits eller annan mycket motståndskraftig skadlig kod på datorn och uppmanar dig att använda Windows Defender Offline. Du kan få ett meddelande om att skadlig kod hittats på enheten eller ett meddelande i Windows Defender som ser ut så här:Avisering från Windows Defender Offline
 

  • Du misstänker att det finns skadlig kod på datorn men säkerhetsprogrammet har inte hittat något. I så fall kan du starta en sökning med Windows Defender Offline från inställningarna för Windows Defender. Gå till Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Defender > välj Sök igenom Offline.

Windows Defender Offline-genomsökningen tar ungefär 15 minuter och sedan startas datorn om.

Starta genomsökning med Windows Defender Offline
 

Var hittar jag genomsökningsresultaten?

Så här hittar du resultaten från Windows Defender Offline-genomsökningen:

  • Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Defender.
  • På fliken Historik väljer du Alla identifierade objektoch sedan Visa information. Alla objekt som identifierats av Windows Defender Offline visas som Offline i Identifieringskälla.
Windows Defender Offline-sökresultat
 

Använda Windows Defender Offline på Windows 7

Om du vill använda Windows Defender Offline på Windows 7 måste du göra följande:

  1. Ladda ned Windows Defender Offline och skapa en CD, DVD eller ett USB-minne.
  2. Starta om datorn med Windows Defender Offline-mediet.
  3. Genomsök datorn efter skadlig programvara och annan oönskad programvara.
  4. Ta bort all skadlig kod som hittas på datorn.
Windows Defender Offline vägleder dig genom de här stegen när du använder verktyget. Om du har uppmanats i Microsoft Security Essentials eller Windows Defender att ladda ned och köra Windows Defender Offline är det viktigt att du gör det för att försäkra dig om att datorn inte är utsatt för hot.

Börja med att leta reda på en tom CD eller DVD, eller ett USB-flashminne med minst 250 MB ledigt utrymme, och ladda sedan ned och kör verktyget. Verktyget hjälper dig skapa det flyttbara mediet.

Ladda ned 32-bitarsversionen 

Ladda ned 64-bitarsversionen

Om du är osäker på vilken version du ska ladda ned kan du läsa Har jag 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på min dator?Egenskaper

Artikel-id: 17466 – senaste granskning 29 nov. 2016 – revision: 8

Feedback