Skydda datorn med Windows Defender Offline

Gäller för: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows Defender Offline är ett kraftfullt offlineverktyg som körs från en betrodd miljö utan att starta ditt operativsystem. Det här avsnittet beskriver hur du använder Windows Defender Offline i Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7.

När ska jag använda Windows Defender Offline?

Kör Windows Defender Offline om:

 • Windows-säkerhet (kallat Windows Defender Security Center i tidigare versioner av Windows) upptäcker rootkits eller annan mycket motståndskraftig skadlig kod på datorn och uppmanar dig att använda Windows Defender Offline. Du kan få ett meddelande om att skadlig kod hittats på enheten eller ett meddelande i Windows-säkerhet om att ytterligare rensning krävs.
 • Du misstänker att det finns skadlig kod på datorn men säkerhetsprogrammet har inte hittat något. I så fall kan du starta en sökning med Windows Defender Offline från inställningarna för Windows-säkerhet. Gör så här:
 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen Skydd mot virus & hot gör du något av följande:
  • I den aktuella versionen av Windows 10: Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning.
  • I tidigare versioner av Windows: Under Hothistorik väljer du Kör en ny avancerad sökning.
 3. Välj Windows Defender Offline-sökning och välj sedan Sök nu.

Windows Defender Offline-genomsökningen tar ungefär 15 minuter och sedan startas datorn om.

Starta genomsökning med Windows Defender Offline
 

Var hittar jag genomsökningsresultaten?

Så här hittar du resultaten från Windows Defender Offline-genomsökningen:

 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen Skydd mot virus & hot gör du något av följande:
  • I den aktuella versionen av Windows 10: Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning och sedan Hothistorik.
  • I tidigare versioner av Windows: Välj Hothistorik,

Använda Windows Defender Offline på Windows 7 och Windows 8.1

Om du vill använda Windows Defender Offline på Windows 7 eller Windows 8.1 måste du utföra följande fyra grundläggande steg:
 
 1. Ladda ned Windows Defender Offline och skapa en CD, en DVD eller ett USB-minne.
 2. Starta om datorn med Windows Defender Offline-mediet.
 3. Genomsök datorn efter skadlig programvara och annan oönskad programvara.
 4. Ta bort all skadlig kod som hittas på datorn.
Windows Defender Offline vägleder dig genom de här stegen när du använder verktyget. Om du har uppmanats i Microsoft Security Essentials eller Windows Defender Säkerhetscenter att ladda ned och köra Windows Defender Offline är det viktigt att du gör det för att försäkra dig om att datorn inte är utsatt för hot.
 
Börja med att leta reda på en tom CD eller DVD, eller ett USB-flashminne med minst 250 MB ledigt utrymme, och ladda sedan ned och kör verktyget. Verktyget hjälper dig skapa det flyttbara mediet.
 

Ladda ned 32-bitarsversionen 

Ladda ned 64-bitarsversionen

Om du är osäker på vilken version du ska ladda ned kan du läsa Har jag 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på min dator?