Skydda datorn med Windows Defender Offline

Gäller för: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows Defender Offline är ett kraftfullt offlineverktyg som körs från en betrodd miljö utan att starta ditt operativsystem. Det här avsnittet beskriver hur du använder Windows Defender Offline i Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7.

När ska jag använda Windows Defender Offline?

Kör Windows Defender Offline om:

 • Windows-säkerhet (heter Windows Defender Säkerhetscenter i tidigare versioner av Windows) upptäcker rootkits eller annan mycket motståndskraftig skadlig kod på datorn och uppmanar dig att använda Windows Defender Offline. Du kan få ett meddelande om att skadlig kod hittats på enheten eller ett meddelande i Windows-säkerhet om att ytterligare rensning krävs.
 • Du misstänker att det finns skadlig kod gömd på datorn men säkerhetsprogrammet har inte hittat något. I så fall kan du starta en sökning med Windows Defender Offline från inställningarna för Windows-säkerhet. Gör så här:
 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen Skydd mot virus & hot gör du något av följande:
  • I en uppdaterad version av Windows 10: Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning.
  • I tidigare versioner av Windows: Under Hothistorik väljer du Kör en ny avancerad sökning.
 3. Välj Windows Defender Offline-sökning och välj sedan Sök nu.

Windows Defender Offline start scan
 

Du får ett meddelande om att du håller på att loggas ut ur Windows. När du är utloggad startar datorn om. Windows Defender Offline läses in och utför en snabbsökning av datorn i återställningsmiljön. När sökningen är klar (efter ungefär 15 minuter) startas datorn automatiskt om till Windows.

Var hittar jag genomsökningsresultaten?

Så här hittar du resultaten från Windows Defender Offline-genomsökningen:

 1. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot .
 2. På skärmen Skydd mot virus & hot gör du något av följande:
  • I en uppdaterad version av Windows 10: Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning och sedan Hothistorik.
  • I tidigare versioner av Windows: Välj Hothistorik.

Använda Windows Defender Offline på Windows 7 och Windows 8.1

Om du kör Windows Defender Offline på Windows 7 eller Windows 8.1 måste du följa dessa fyra grundläggande steg:
 
 1. Ladda ned Windows Defender Offline och installera det på en CD, en DVD eller ett USB-minne.

  Windows Defender Offline removable media options
 2. Starta om datorn med Windows Defender Offline-mediet. CD:n, DVD:n eller USB-minnet som du skapade i steg 1 ska med andra ord sitta i datorn när du startar om den. Följ anvisningarna för att starta från enheten som innehåller detta medium.
 3. Genomsök datorn efter virus och annan skadlig kod.
 4. Ta bort all skadlig kod som hittas på datorn.
Windows Defender Offline vägleder dig genom de här fyra stegen när du använder verktyget. Om du har uppmanats i Microsoft Security Essentials eller Windows Defender Säkerhetscenter att ladda ned och köra Windows Defender Offline är det viktigt att du gör det. Detta gör du för att försäkra dig om att datorn inte är utsatt för hot.
 
Börja med att leta reda på en tom CD eller DVD, eller ett USB-flashminne med minst 250 MB ledigt utrymme, och ladda sedan ned och kör verktyget. Du vägleds genom stegen för att skapa det flyttbara mediet.
 

Ladda ned 32-bitarsversionen 

Ladda ned 64-bitarsversionen

Om du är osäker på vilken version du ska ladda ned kan du läsa Har jag 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på min dator?