Ändra säkerhets- och sekretessinställningarna i Internet Explorer 11

Gäller för: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Sekretessinställningar

Om du justerar sekretessinställningarna i Internet Explorer kan du påverka hur webbplatser övervakar din onlineaktivitet. Du kan till exempel bestämma vilka cookies som ska sparas, välja hur och när webbplatser kan använda din platsinformation samt blockera oönskade popup-fönster.

 

Säkerhetszoner

När du ändrar säkerhetsinställningarna kan du anpassa hur Internet Explorer skyddar datorn från eventuella hot eller skadligt webbinnehåll. Internet Explorer delar automatiskt in alla webbplatser i en säkerhetszon: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Begränsade platser. Varje zon har en egen säkerhetsnivå som avgör vilken typ av innehåll som blockeras för den webbplatsen. En del innehåll blockeras tills du väljer att tillåta det, ActiveX-kontrollerna kanske inte körs automatiskt och ett varningsmeddelande kanske visas på vissa webbplatser beroende på vilken säkerhetsnivå webbplatsen har Du kan anpassa inställningarna för varje zon för att avgöra hur mycket skydd du vill ha.