Kom ihåg lösenord och fyll i webbformulär i Internet Explorer 11

Gäller för: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

 

I Windows 10 och Windows 8.1

Lagra lösenord för webbplatser

När du besöker en webbplats där du behöver logga in på ditt konto – som e-post, banker eller shoppingwebbplatser – frågar Internet Explorer om du vill att användarnamnet och lösenordet ska kommas ihåg. Nästa gång du besöker webbplatsen och börjar skriva in användarnamnet kommer Internet Explorer att fylla i resten av kontouppgifterna.

Lösenordslagring är aktiverat som standard i Internet Explorer, men så här gör du om du vill aktivera eller inaktivera det.

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll.
 3. Markera kryssrutan Användarnamn och lösenord för formulär och välj sedan på OK.

 

Avmarkera kryssrutan Användarnamn och lösenord för formulär om du vill inaktivera lösenordslagring.

 

 

Fylla i formulär med Komplettera automatiskt

Om du gör aktiviteter online som kräver att du anger personlig information på webbplatser, till exempel leverans- och faktureringsadress, kan du spara tid med Komplettera automatiskt eftersom formulären fylls i automatiskt. Nästa gång du besöker en webbplats med formulär och börjar skriva in information kommer Internet Explorer fylla i formuläret utifrån vad du tidigare har angett. Så här aktiverar du Komplettera automatiskt:

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll.
 3. Välj Formulär, OK och sedan OK igen.

 

Skydda din integritet när du använder Komplettera automatiskt

Komplettera automatiskt sparar tid för dig genom att komma ihåg lösenord och andra uppgifter som du anger i formulär online. Eftersom den här informationen lagras säkert på den dator som du använder för tillfället ska du vara försiktig med att använda Komplettera automatiskt på offentliga eller delade datorer. När du använder en offentlig eller delad dator ser du till att Komplettera automatiskt är inaktiverat. Du kan också ta bort historiken för Komplettera automatiskt från just den datorn om du av misstag anger information som du inte vill dela – till exempel faktureringsadressen för ett kreditkort.

Så här tar du bort historiken för Komplettera automatiskt på en dator

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll och välj sedan Ta bort historik för Komplettera automatiskt.
 3. Markera Formulärdata och Lösenord i dialogrutan Ta bort webbhistorik. Om du vill ta bort webbadressposter måste du markera kryssrutan Historik, vilket dessutom tar bort din webbhistorik.
 4. Välj Ta bort för att rensa historiken i Komplettera automatiskt. Välj OK och sedan OK igen.

 

 

För Windows 7

Lagra lösenord för webbplatser

När du besöker en webbplats där du behöver logga in på ditt konto – som e-post, banker eller shoppingwebbplatser – frågar Internet Explorer om du vill att användarnamnet och lösenordet ska kommas ihåg. Nästa gång du besöker webbplatsen och börjar skriva in användarnamnet kommer Internet Explorer att fylla i resten av kontouppgifterna.

Lösenordslagring är aktiverat som standard i Internet Explorer, men så här gör du om du vill aktivera eller inaktivera det.

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll.
 3. Markera kryssrutan Användarnamn och lösenord för formulär och välj sedan på OK.
 4. Avmarkera kryssrutan Användarnamn och lösenord för formulär om du vill inaktivera lösenordslagring.

 

 

Fylla i formulär med Komplettera automatiskt

Om du gör aktiviteter online som kräver att du anger personlig information på webbplatser, till exempel leverans- och faktureringsadress, kan du spara tid med Komplettera automatiskt eftersom formulären fylls i automatiskt. Nästa gång du besöker en webbplats med formulär och börjar skriva in information kommer Internet Explorer fylla i formuläret utifrån vad du tidigare har angett. Så här aktiverar du Komplettera automatiskt:

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll.
 3. Välj Formulär, OK och sedan OK igen.

 

Skydda din integritet när du använder Komplettera automatiskt

Komplettera automatiskt sparar tid för dig genom att komma ihåg lösenord och andra uppgifter som du anger i formulär online. Eftersom den här informationen lagras säkert på den dator som du använder för tillfället ska du vara försiktig med att använda Komplettera automatiskt på offentliga eller delade datorer. När du använder en offentlig eller delad dator ser du till att Komplettera automatiskt är inaktiverat. Du kan också ta bort historiken för Komplettera automatiskt från just den datorn om du av misstag anger information som du inte vill dela – till exempel faktureringsadressen för ett kreditkort.

Så här tar du bort historiken för Komplettera automatiskt på en dator

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ.
 2. Välj Inställningar under Komplettera automatiskt på fliken Innehåll och välj sedan Ta bort historik för Komplettera automatiskt.
 3. Markera Formulärdata och Lösenord i dialogrutan Ta bort webbhistorik. Om du vill ta bort webbadressposter måste du markera kryssrutan Historik, vilket dessutom tar bort din webbhistorik.
 4. Välj Ta bort för att rensa historiken i Komplettera automatiskt. Välj OK och sedan OK igen.