Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows

Gäller för: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Följ stegen nedan när du vill automatiskt diagnostisera och åtgärda problem med filer och mappar i Windows. Detta kan vara att du inte kan ta bort filer eller mappar från Papperskorgen, eller att du har problem med att kopiera, flytta, byta namn på eller ta bort en fil.
 • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
 • I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följer sedan anvisningarna i felsökaren för filer och mappar.
 

Vad som åtgärdas

 • Du kan inte tömma Papperskorgen eller ta bort en fil eller en mapp i Papperskorgen.
 • När du försöker byta namn på eller flytta en fil visas följande felmeddelande: ”Filen eller mappen finns inte”.
 • När du kopierar, flyttar, byter namn på eller tar bort en fil på en nätverksresurs visas följande felmeddelande: ”Ett nätverks- eller filbehörighetsfel har uppstått. Nätverksförbindelsen kanske är bruten” eller ”Mappen finns inte. Filen kan ha flyttats eller tagits bort. Vill du skapa den?”
 • Dina visningsinställningar eller anpassningar för en eller flera mappar kan saknas eller vara felaktiga.
 • Du kan inte använda kortkommandon för att markera fler än ett objekt i Utforskaren, eller så kan du inte markera flera objekt i ett fönster i Utforskaren genom att hålla ned Skift eller Ctrl medan du markerar objekten.
 • Vissa ikoner i Den här datorn, i Utforskaren, på skrivbordet eller i fältet Snabbstart ändras slumpmässigt.

Körs på

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10