Ändra standardprogrammen i Windows 7

Gäller för: Windows 7

Ett standardprogram är det program som används i Windows när du öppnar en viss typ av fil, t.ex. en musikfil, en bild eller en webbsida. Om du till exempel har fler än en webbläsare installerad på datorn kan du välja en av dem som standardwebbläsare.

Öppna Standardprogram genom att klicka på Start
Bild av Start-knappen
 och sedan klicka på Standardprogram.

I Standardprogram kan du göra följande: