Ändra inställningar för undertext

Med hjälp av undertext kan du läsa de ord som sägs i en video, film eller ett TV-program.

Om du vill anpassa hur undertext visas i Windows och vissa Windows-appar väljer du Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Undertexter. Välj de inställningar du vill använda och se hur de ser ut i Förhandsgranskning.

Om du vill återgå till standardinställningarna väljer du knappen Återställ till standard.

Inställningar för undertext i appen Inställningar.

Egenskaper

Artikel-id: 21055 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback