Isokrona överföringar via IEEE 1394-bussen kanske inte kunna slutföras när drivrutinen kopplas från och reattaches buffert i Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Gäller för: Windows 7Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2

Symptom


Du ansluter en enhet som använder IEEE 1394-bussen för att överföra data på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Enheten använder en drivrutin som styrs av drivrutinen för Windows 7 1394 OHCI-värdstyrenhet. När du startar isokron överföring från enheten till datorn, överföra data kanske inte kunna slutföras.Obs! Det här problemet kan uppstå om drivrutinen för IEEE 1394-enhet ansluts bara tillräckligt med isokrona buffertar för en enskild bildruta i data och drivrutinen kopplas från och reattaches denna buffert mellan varje bildruta.

Orsak


Det här problemet uppstår endast när isokrona överföringen körs i slutet av den sista buffert som är kopplad till kontexten isokron överföring och som buffert är frånkopplad från kontexten isokron överföring innan ytterligare buffertar är kopplade. Detta problem kan uppstå eftersom Windows 7 1394 OHCI Host Controller-drivrutinen inte korrekt rensa en Isochronous överför sammanhang när sista bufferten bearbetas och frånkopplad från kontexten isokron överföring. När ytterligare buffertar som är kopplade till kontexten isokrona och isokrona överföringen startas, bearbetas sista buffert i föregående överföringen igen, i stället för från och med den första bufferten i den nya överföringen.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för ”snabbkorrigeringen är tillgänglig” överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen. Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! ”Snabbkorrigeringen tillgänglig”-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under ”Windows 7 och Windows Server 2008 R2” på sidan. Alltid finns i avsnittet ”gäller för” i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet ”ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7”. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
1394ohci.sys6.1.7600.20861164,86418-Dec-201003:58x86
1394ohci.sys6.1.7601.21624164,86418-Dec-201006:29x86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
1394ohci.sys6.1.7600.20861230,40018-Dec-201004:22x64
1394ohci.sys6.1.7601.21624229,88818-Dec-201007:05x64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
1394ohci.sys6.1.7600.20861514,56018-Dec-201003:49IA-64
1394ohci.sys6.1.7601.21624515,58418-Dec-201008:01IA-64

Lösning


Undvik det här problemet genom att ändra beteendet för IEEE 1394-drivrutinen att tillhandahålla tillräckliga buffertar så att det körs aldrig isokron överföring till slutet av sista bufferten. Detta är en typisk implementering för att ge kontinuerlig strömning av isokrona data.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Det här problemet uppstår om drivrutinen för IEEE 1394 implementerar följande sekvens av operationer:
 1. Ställ in isokrona överföringen. Detta inkluderar tilldelning av resurser och bifoga buffertar. Mer information om hur du ställer in isokrona överföringen finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:
 2. Starta isokrona lyssna eller prata överföring [överföring #1]. Mer information om hur du startar överföringen isokrona lyssna eller prata finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:
 3. Isokrona data överförs.
 4. IEEE 1394-enhetsdrivrutin isokrona callback-rutin anropas. Mer information om hur du startar isokrona callback-rutin, finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 5. Stoppa isokrona överföringen. Mer information om hur du stoppar isokrona överföringen finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 6. Koppla från buffertar. Mer information om hur du kopplar från buffertarna, finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 7. Bearbeta buffert data.
  • Drivrutinen för IEEE 1394 skulle behandla de data som tas emot i isokrona buffertar för isokrona lyssna operationer.
  • Isokrona prata åtgärder skulle drivrutinen för IEEE 1394 förbereda isokrona buffertar med data som ska överföras.
 8. Koppla buffertar. Mer information om hur du kopplar finns buffertar, på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 9. Starta isokrona lyssna eller prata överföring [överföring #2]. Mer information om hur du startar överföringen isokrona lyssna eller prata finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:
I den här sekvensen av operationer när andra isokrona lyssna startas skrivs till värdstyrenhetens kommandot pekaren register har värdet att peka till den sista kommandot Beskrivning från isokron överföring föregående (slutförd), i stället för den FÖRSTA kommandot Beskrivning i nya isokrona överföringen. Det här problemet uppstår inte om drivrutinen för IEEE 1394 implementerar följande sekvens av operationer:
 1. Ställ in isokrona överföringen. Detta inkluderar tilldelning av resurser och bifoga buffertar. Mer information om hur du ställer in isokrona överföringen finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:Obs! Kontrollera att koppla tillräckliga buffertar så att ytterligare buffertar kvar efter överföring av den aktuella ramen är klar och isokrona callback-rutin i motsvarande isokrona descriptor anropas.
 2. Starta isokrona lyssna eller prata överföring [överföring #1]. Mer information om hur du startar överföringen isokrona lyssna eller prata finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:
 3. Isokrona data överförs.
 4. IEEE 1394-enhetsdrivrutin isokrona callback-rutin anropas. Mer information om hur du startar isokrona callback-rutin, finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 5. Koppla från buffertar. Mer information om hur du kopplar från buffertarna, finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 6. Bearbeta buffert data.
  • Drivrutinen för IEEE 1394 skulle behandla de data som tas emot i isokrona buffertar för isokrona lyssna operationer.
  • Isokrona prata åtgärder skulle drivrutinen för IEEE 1394 förbereda isokrona buffertar med data som ska överföras.
 7. Koppla buffertar. Mer information om hur du kopplar finns buffertar, på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 8. Upprepa steg 4 till 7 för att fortsätta isokrona data överförs kontinuerligt.
 9. Stoppa isokrona överföringen. Mer information om hur du stoppar isokrona överföringen finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
Mer information om hur anIEEE 1394-drivrutinen utför isokrona överföringar finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser: En beskrivning av en typisk sekvens för att utföra isokron dataöverföring till eller från en IEEE 1394-enhet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970076 Plötsligt slutar en isokron dataöverföring via en IEEE 1394-enhet i Windows Vista eller Windows Server 2008
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämplig
Storlek2,331
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:50
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_fba0efd5804c7eab.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,572
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:52
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_fdb58d697d4fc6d8.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,572
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:52
PlattformEj tillämplig
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnAmd64_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_57bf8b5938a9efe1.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,576
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:55
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_59d428ed35ad380e.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,576
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:55
PlattformEj tillämplig
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämplig
Storlek2,347
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:50
PlattformEj tillämplig
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnIa64_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_fba293cb804a87a7.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,574
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:50
PlattformEj tillämplig
FilnamnIa64_1394.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_fdb7315f7d4dcfd4.manifest
FilversionEj tillämplig
Storlek3,574
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:50
PlattformEj tillämplig
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämplig
Storlek1,933
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)21:50
PlattformEj tillämplig