Använda verktyget Regsvr32 och felsöka Regsvr32-felmeddelanden

Gäller för: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Home Basic Mer

Om den här artikeln inte innehåller någon beskrivning av felmeddelandet som visas kan du få detaljerade förklaringar av felmeddelanden, rekommenderade åtgärder och ytterligare supportresurser på webbplatsen Center för händelser och felmeddelanden.

Sammanfattning


Regsvr32 är ett kommandoradsverktyg för registrering och avregistrering av OLE-kontroller, som DLL:er och ActiveX-kontroller i Windows-registret. Regsvr32.exe är installerat i mappen %systemroot%\System32 i Windows XP och senare versioner av Windows.


Obs! På en 64-bitarsversion av ett Windows-operativsystem finns två versioner av filen Regsv32.exe:
 • 64-bitarsversionen är %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bitarsversionen är %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Syntaxen för kommandot Regsvr32


RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Avregistrerar server

/i - Anropar DllInstall och anger en valfri [kommandorad]. Om detta används tillsammans med /u anropas dll uninstall
/n - Anropar inte DllRegisterServer. Detta alternativ kräver /i

/s – Tyst, visa inga meddelanderutor

Vanliga lösningar på fel med Regsvr32


Testa någon av de följande metoderna vid fel i Regsvr32:
 • Metod 1: Kör kommandot Regsvr32 på nytt från en upphöjd kommandotolk

  Öppna en upphöjd kommandotolk så här:
  Windows 8.1 och Windows 8
  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök. Skriv Kommandotolk i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows 7 och Windows Vista
  Klicka på Start, skriv Kommandotolk eller cmd i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows XP
  Logga in med ett administratörskonto eller ett konto som har administratörsbehörighet och öppna sedan en kommandotolk.
 • Metod 2: Använd 32-bitarsversionen av Regsvr32 och registrera en 32-bitars DLL på en 64-bitarsversion av Windows

  Gör så här om ett felmeddelande viss när du registrerar en 32-bitars DLL på en 64-bitarsversion av Windows:
  1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
  2. Om 32-bitars DLL finns i mappen %systemroot%\System32 flyttar du den till mappen %systemroot%\SysWoW64.
  3. Kör följande kommando:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <fullständig sökväg för DLL>

Regsvr32 – felmeddelanden