Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i MHTML möjliggör avslöjande av information


INLEDNING


Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig.

Lös det åt mig


Fix it-lösningen som beskrivs i det här avsnittet ersätter inte någon säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Fix it-lösningen är en alternativ lösning för vissa situationer.

Mer information om den här tillfälliga lösningen finns på följande webbsida för Microsoft-säkerhetsbulletiner: Säkerhetsmeddelandet innehåller mer information om det här problemet, bland annat:
  • I vilka situationer du kan behöva aktivera eller inaktivera lösningen.
  • Hur du aktiverar lösningen manuellt.
Information om detta får du om du expanderar rubriken Mitigating Factors and Suggested Actions (Begränsande faktorer och Föreslagna åtgärder).
Aktivera eller inaktivera den här Fix it-lösningen genom att klicka på knappen eller länken Fix it under rubriken Aktivera eller rubriken Inaktivera. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
AktiveraInaktivera
Så här låser du MHTMLSå här ångrar du låsningen av MHTML
Obs!
  • Den här guiden finns endast på engelska. De automatiska korrigeringsfilerna fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.