”Åtkomst nekad” eller andra fel när du komma åt och arbeta med filer och mappar i Windows

Gäller för: Windows 8 EnterpriseWindows 8 ProWindows 8

Sammanfattning


När du försöker komma åt och arbeta med filer och mappar i Windows uppstår ett eller flera av följande problem:
  • Problem 1: du får ett felmeddelande med ”åtkomst nekad” eller ett liknande meddelande.
  • Problem 2: du kan inte komma åt, ändra, spara eller ta bort filer och mappar.
  • Problem 3: du kan inte öppna en fil eller mapp när du installerar en ny version av Windows.

Lösning


För att lösa ett visst problem med åtgärderna för det problem som bäst beskriver din situation. Använd metod för din version av Windows.Obs! Du kan inte alltid visas felmeddelandet ”åtkomst nekad” för den här typen av problem. Om särskilda åtgärder inte löser problemet, försök med en annan uppsättning steg.