Vissa egenskaper MailboxStatistics uppdateras inte när en användare använder en POP3- eller IMAP4-klient för att få åtkomst till en postlåda i Exchange 2010-miljö

Gäller för: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptom


När en användare loggar in på en postlåda för Microsoft Exchange 2010 med hjälp av en POP3- eller IMAP4-klient, LastLogonTime, LastLogoffTime, och LastLoggedOnUserAccount egenskap av postlådan uppdateras inte. Därför returnerar kommandot Get-MailboxStatistics ett felaktigt värde när du kör kommandot för att ställa frågor om dessa egenskaper.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom Exchange-arkivet inte kan identifiera klienten strängar från POP3- och IMAP4-klienter.

Lösning


Lös problemet genom att installera den kumulativa uppdateringen följande:
2661854 beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 Service Pack 2

Mer Information


Mer information om egenskaper MailboxStatistics finns på följande Microsoft-webbplats:Lagra mer information om Exchange 2010, finns på följande Microsoft-webbplats: