Så här ordnar eller flyttar du ikoner på Skriv bordet


Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs hur du ordnar, flyttar och ändrar ikoner på Skriv bordet.

Mer information


Så här ordnar eller flyttar du ikoner

Om du vill ordna ikoner efter namn, typ, datum eller storlek högerklickar du på ett tomt område på Skriv bordet och klickar sedan på Ordna ikoner. Klicka på det kommando som visar hur du vill ordna ikonerna (efter namn, efter typoch så vidare). Om du vill att ikonerna ska ordnas automatiskt klickar du på Ordna automatiskt. Om du vill ordna ikonerna manuellt klickar du på Ordna automatiskt för att ta bort markeringen.

Så här tar du bort ikoner

Vissa ikoner är genvägar till program på datorn. Gen vägs ikoner har vanligt vis en pil längst ned till vänster. Om du inte vill ha en genväg på Skriv bordet klickar du på ikonen och drar den till pappers korgen. Den här åtgärden tar bara bort genvägen, inte det program som den pekar på. Du kan också högerklicka på ikonen och sedan klicka på ta bort om du vill ta bort en genväg från Skriv bordet.Vissa ikoner som Mina nätverks platser, pappers korgenoch datorn kan inte tas bort.

Så här ändrar du ikonbild

Vissa ikoner har alternativet att ändra den bild som representerar ikonen. Alla ikoner har inte det här alternativet. Så här ändrar du ikonbild:

  1. Högerklicka på ikonen och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken genväg (om det är tillgängligt) och klicka sedan på Byt ikon.
  3. Klicka på den ikon du vill använda i listan, klicka på OKoch klicka sedan på OK.
Om det inte finns några ikoner i listan kan tillverkaren inte tillhandahålla ytterligare ikoner. Om du vill hitta andra ikoner följer du samma procedur på en annan ikon, letar reda på dess källfil (vanligt vis en ico-fil) och går sedan tillbaka till den ursprungliga ikon som du vill ändra. Följ samma procedur men när du klickar på knappen Byt ikon bläddrar du till platsen för käll filen från ikonen annorlunda.Obs!verktyg från tredje part är tillgängliga så att du kan ändra ikoner.Om du vill veta mer om hur du ändrar ikon bilder klickar du på artikel numret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
253689 Det går inte att ändra standardmappens ikoner i Utforskaren

TweakUI

Obs!TweakUI är ett verktyg som inte stöds. Följande information tillhandahålls endast i informations syfte. Microsoft support kan inte svara på frågor om TweakUI.Om du är Windows Power-User kan du använda TweakUI 1,33 för att hantera ikoner. Men det är ett verktyg som inte stöds. Läs dokumentet som medföljer TweakUI noggrant innan du laddar ner och använder verktyget.

Om du vill veta mer om hur du hittar mer hjälp med ikoner klickar du på artikel numren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

262885 Skriv bords ikoner visas felaktigt när du ändrar inställningar
132668 Ikoner ändras slumpmässigt till olika ikoner