Använda formulärkontroller i ett kalkylblad i Excel

Gäller för: Microsoft Office Excel 2007Excel 2010

Sammanfattning


Microsoft Excel innehåller flera kontroller för dialogblad som är användbara för att markera objekt i en lista. Exempel på kontroller är listrutor, kombinationsrutor, rotationsknappar och rullningslister.

Mer information om formulärkontroller i Excel finns i Översikt över formulär, formulärkontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkylblad.

Mer Information


I följande metoder visas hur du använder listrutor, kombinationsrutor, rotationsknappar och rullningslister. Exemplen bygger på samma lista, cellänk och Index-funktion.

Aktivera fliken Utvecklare

För att kunna använda formulärkontrollerna i Excel 2010 måste du aktivera fliken Utvecklare. Gör så här:
 1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet i den vänstra rutan.

 3. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar till höger och klicka sedan på OK.
För att kunna använda formulärkontrollerna i Excel 2007 måste du aktivera fliken Utvecklare. Gör så här:
 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ, markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka på OK.

Skapa listan, cellänken och indexet

 1. Skriv följande i ett nytt kalkylblad i området H1:H20:

  H1 : Rullskridskor
  H2 : Video
  H3 : Bord
  H4 : Mugg
  H5 : Bil
  H6 : Tvättmaskin
  H7 : Raketramp
  H8 : Cykel
  H9 : Telefon
  H10: Ljud
  H11: Godis
  H12: Högtalare
  H13: Klänning
  H14: Filt
  H15: Hårtork
  H16: Gitarr
  H17: Hårtork
  H18: Verktyg
  H19: Video
  H20: Hårddisk
 2. Skriv följande formel i cell A1:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Exempel med en listruta

 1. Lägg till en listruta i Excel 2010 och Excel 2007 genom att klicka på fliken Utvecklare, klicka på Infoga i gruppen Kontroller och klicka sedan på Listruta (formulärkontroll) under Formulärkontroller.  Lägg till en listruta i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Listruta i verktygsfältet Formulär Om verktygsfältet Formulär inte syns pekar du på VerktygsfältVisa-menyn, och klickar sedan på Formulär.
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av listrutan ska visas och dra sedan listrutan dit du vill att listrutans nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en listruta som omfattar cellerna B2:E10.
 3. I gruppen Kontroller klickar du på Egenskaper.

 4. Skriv följande information i fönstret Formatera objekt och klicka sedan på OK.
  1. Ange listans område genom att skriva H1:H20 i rutan Indataområde.
  2. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.


   Obs! I formeln INDEX() används värdet i G1 för att returnera rätt listobjekt.
  3. Under Markeringstyp ser du till att alternativet Enkel är markerat.


   Obs! Alternativen Flerradig och Utökad är bara användbara när du använder en Microsoft Visual Basic for Applications-procedur för att returnera värdena i listan. Observera även att kryssrutan 3D-skugga ger listrutan ett tredimensionellt utseende.

 5. Listrutan ska visa listan med objekt. När du ska använda listrutan klickar du i valfri cell så att listrutan inte är markerad. Om du klickar på ett objekt i listan uppdateras cell G1 till ett tal, som anger positionen för det objekt som har markerats i listan. I INDEX-formeln i cell A1 används detta tal för att visa objektets namn.

Exempel med kombinationsruta

 1. Om du vill lägga till en kombinationsruta i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Kombinationsruta under Formulärkontroller.  Så här lägger du till en kombinationsruta i Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel: klicka på knappen Kombinationsruta i verktygsfältet Formulär.
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av kombinationsrutan ska visas och dra sedan kombinationsrutan dit du vill att listrutans nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en kombinationsruta som omfattar cellerna B2:E2.

 3. Högerklicka på kombinationsrutan och klicka sedan på Formatera kontroll.

 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:
  1. Ange listans område genom att skriva H1:H20 i rutan Indataområde.
  2. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.


   Obs! I formeln INDEX används värdet i G1 för att returnera rätt listobjekt.
  3. I rutan Listrader skriver du 10. Detta värde avgör hur många objekt som ska visas, innan en rullningslist måste användas för att visa de andra objekten.


   Obs! Kryssrutan 3D-skugga är valfri. Den ger ett tredimensionellt utseende åt list- eller kombinationsrutan.

 5. Den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan ska visa en lista med objekt. När du ska använda den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan, klickar du i valfri cell så att objektet inte markeras. När du klickar på ett objekt i den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan, uppdateras cell G1 till ett tal som anger positionen i listan för det markerade objektet. I INDEX-formeln i cell A1 används detta tal för att visa objektets namn.

Exempel med rotationsknapp

 1. Om du vill lägga till en rotationsknapp i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Rotationsknapp under Formulärkontroller.  Lägg till en rotationsruta i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Rotationsruta i verktygsfältet Formulär
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av rotationsknappen ska visas och dra sedan rotationsknappen dit du vill att rotationsknappens nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en rotationsknapp som omfattar cellerna B2: B3.
 3. Högerklicka på rotationsknappen och klicka sedan på Formatera kontroll.

 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:

  1. Skriv 1 i rutan Aktuellt värde.


   Detta värde initierar rotationsknappen, så att INDEX-formeln pekar på det första objektet i listan.
  2. Skriv 1 i rutan Minvärde.


   Detta värde begränsar rotationsknappens övre del till det första objektet i listan.
  3. Skriv 20 i rutan Maxvärde.


   Detta tal anger det maximala antalet objekt i listan.
  4. Skriv 1 i rutan Stegvis ändring.


   Detta värde avgör hur mycket rotationsknappskontrollen ökar det aktuella värdet.
  5. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.

 5. Klicka i valfri cell så att rotationsknappen inte är markerad. När du klickar på uppåt- eller nedåtkontrollen på rotationsknappen, uppdateras cellen G1 till ett tal som anger rotationsknappens aktuella värde plus eller minus dess stegvisa ändring. Detta tal uppdaterar sedan INDEX-formeln i cell A1 för visning av nästa eller föregående objekt.


  Rotationsknappens värde ändras inte om det aktuella värdet är 1 och du klickar på nedåtkontrollen, eller om det aktuella värdet är 20 och du klickar på uppåtkontrollen.

Exempel med rullningslist

 1. Om du vill lägga till en rullningslist i Excel 2010 och Excel 2007 klickar du på fliken Utvecklare, Infoga och sedan på Rullningslist under Formulärkontroller.  Lägg till en rullningslist i Excel 2003 och i tidigare versioner av Excel genom att klicka på knappen Rullningslist i verktygsfältet Formulär
 2. Klicka i kalkylbladet på den plats där du vill att det övre högra hörnet av rullningslisten ska visas och dra sedan rullningslisten dit du vill att rullningslistens nedre högra hörn ska vara. Skapa i det här exemplet en rullningslist som omfattar cellerna B2:B6 i höjdled och upptar cirka en fjärdedel av kolumnens bredd.

 3. Högerklicka på rullningslisten och klicka sedan på Formatera kontroll.

 4. Skriv in följande information och klicka sedan på OK:
  1. Skriv 1 i rutan Aktuellt värde.


   Detta värde initierar rullningslisten, så att INDEX-formeln pekar på det första objektet i listan.
  2. Skriv 1 i rutan Minvärde.


   Detta värde begränsar rullningslistens övre del till det första objektet i listan.
  3. Skriv 20 i rutan Maxvärde. Detta tal anger det maximala antalet objekt i listan.
  4. Skriv 1 i rutan Stegvis ändring.


   Detta värde avgör hur mycket rullningslistekontrollen ökar det aktuella värdet.
  5. Skriv 5 i rutan Sidändring. Detta värde avgör hur mycket det aktuella värdet ökar med om, du klickar innanför rullningslisten på endera sidan av rullningsrutan).
  6. Om du vill ange ett talvärde i cell G1 (beroende på vilket objekt som är markerat i listan), skriver du G1 i rutan Cellänk.
   Obs! Kryssrutan 3D-skugga är valfri. Det ger ett tredimensionellt utseende åt rullningslisten.
 5. Klicka i valfri cell så att rullningslisten inte är markerad. När du klickar på uppåt- eller nedåtkontrollen på rullningslisten, uppdateras cellen G1 till ett tal som anger rullningslistens aktuella värde plus eller minus dess stegvisa ändring. Detta tal används i INDEX-formeln i cell A1 för att visa det objekt som kommer efter eller före det aktuella objektet. Du kan även dra i rullningsrutan för att ändra värdet, eller klicka på rullningslisten på någon sida av rullningsrutan för att öka det stegvis med 5 (värdet Sidändring). Rullningslistens värde ändras inte om det aktuella värdet är 1 och du klickar på nedåtkontrollen, eller om det aktuella värdet är 20 och du klickar på uppåtkontrollen.