Använda Aktivitetsfältet

Gäller för: Windows 10

Använd Aktivitetsfältet till mer än att bara visa dina appar och se vad klockan är. Anpassa Aktivitetsfältets utseende, hantera din kalender, fäst dina favoritappar, flytta det till önskad plats på skärmen och ange hur knapparna ska grupperas när du har flera fönster öppna. Du kan till och med hantera avtalade tider i kalendern direkt från Aktivitetsfältet.

Aktivitetsfältet i Windows 10
 

Fästa en app i Aktivitetsfältet


Fäst en app direkt i Aktivitetsfältet för snabb åtkomst från skrivbordet. Du kan förstås ta bort appen också. Du kan göra det från Start eller snabblistan, som är en lista med genvägar till nyligen öppnade filer, mappar och webbplatser.

Fästa en app från Startt

Håll ned eller högerklicka på appen på Startskärmen och tryck eller klicka sedan på Mer > Fäst i Aktivitetsfältet. Om du vill ta bort en app följer du samma steg och trycker eller klickar på Ta bort från Aktivitetsfältet.

Fästa en app från snabblistan

Om appen redan är öppen håller du ned på appens knapp i Aktivitetsfältet och drar med fingret tills snabblistan visas. Om du använder en mus högerklickar du på appknappen i Aktivitetsfältet. Tryck eller klicka sedan på Fäst i Aktivitetsfältet. Om du vill ta bort en app följer du samma steg och trycker eller klickar på Ta bort från Aktivitetsfältet.

Snabblistan i Aktivitetsfältet
 

Ändra inställningarna för Aktivitetsfältet


Anpassa Aktivitetsfältet som du vill direkt i Aktivitetsfältet. Om du vill ändra flera saker i Aktivitetsfältet på en gång använder du Inställningar. Håll ned eller högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och tryck eller klicka sedan på Inställningar .Inställningar för Aktivitetsfältet
 

Ändra Aktivitetsfältets position

Oftast finns Aktivitetsfältet längst ned på skrivbordet, men du kan flytta det till sidan eller högst upp på skrivbordet. Om Aktivitetsfältet är låst måste du låsa upp det innan du kan flytta det (se Låsa och låsa upp Aktivitetsfältet i det här avsnittet). Håll ned eller högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, tryck eller klicka på Inställningar  > Aktivitetsfältets placering på bildskärmen och välj sedan Vänsterkant, Överkant, Högerkant eller Nederkant.

Flytta knapparna i Aktivitetsfältet

Om du vill ändra ordningen på appknapparna i Aktivitetsfältet drar du bara en knapp till en ny plats i fältet.

Du vill kanske välja hur knapparna i Aktivitetsfältet grupperas, särskilt om du har flera fönster öppna. Som standard är alla öppna filer från samma app alltid grupperade tillsammans, även om du inte har öppnat dem efter varandra.

Om du vill ändra hur knapparna i Aktivitetsfältet grupperas tillsammans, håller du ned eller högerklickar på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, trycker eller klickar på Inställningar och väljer sedan ett av alternativen i listan Gruppera knappar i Aktivitetsfältet:

  • Alltid, dölj etiketter. Det här är standardinställningen. Varje app visas som en enskild knapp utan etikett, även när flera fönster är öppna för appen.
  • När Aktivitetsfältet är fullt. Med den här inställningen visas varje fönster som en enskild knapp med etikett. När det blir fullt i Aktivitetsfältet visas appar med flera öppna fönster under en och samma appknapp. Tryck eller klicka på knappen om du vill visa en lista över de fönster som är öppna.
  • Aldrig. Med den här inställningen visas varje fönster som en enskild knapp med en etikett. Fönstren grupperas aldrig, oavsett hur många fönster som är öppna. I takt med att du öppnar fler appar och fönster blir knapparna mindre och mindre. Till slut kan du bläddra mellan dem.

Låsa och låsa upp Aktivitetsfältet

Det kan vara praktiskt att låsa Aktivitetsfältet för då visas det alltid som du har ställt in det. Du kan låsa upp Aktivitetsfältet senare om du vill göra ändringar eller ändra dess plats på skrivbordet. Håll ned eller högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, tryck eller klicka på Inställningar  och aktivera sedan Lås Aktivitetsfältet.

Om Lås Aktivitetsfältet har en bock bredvid sig vet du att det redan är låst. Om du vill inaktivera det trycker eller klickar du på Lås Aktivitetsfältet eller går till Inställningar och inaktiverar det.

Visa aktivitetsikoner i knappar på Aktivitetsfältet

Om en knapp i Aktivitetsfältet har en aktivitetsikon indikerar det att någon aktivitet pågår eller måste åtgärdas i appen.

Aktivitetsikon i Aktivitetsfältet
 

En aktivitetsikon med en klocka på appen Alarm & klocka visar till exempel att ett alarm är aktivt och meddelar dig om tiden du ställde in. Den här funktionen är aktiverad som standard. Om du vill slå på eller stänga av den håller du ned eller högerklickar på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, trycker eller klickar på Inställningar och går sedan till Visa aktivitetsikoner i knappar på Aktivitetsfältet.

Använda mindre knappar i Aktivitetsfältet

Om du vill visa mer av dina appar i Aktivitetsfältet kan du visa mindre versioner av knapparna. Håll ned eller högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, tryck eller klicka på Inställningar och aktivera sedan Använd små knappar i Aktivitetsfältet.

Få en översikt över skrivbordet med hjälp av Aktivitetsfältet

Använd översiktsfunktionen för att få en snabb titt på vad som finns på skrivbordet bakom alla öppna fönster.

  1. Håll ned eller högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, tryck eller klicka på Inställningar och aktivera sedan Visa skrivbordet när du flyttar pekaren till knappen Visa skrivbordet i slutet av Aktivitetsfältet.
  2. Flytta markören över eller håll ned på Aktivitetsfältets högra kant. Där visas skrivbordet.
  3. Om du vill återställa visningen av alla öppna fönster flyttar du bara markören eller håller ned på kanten en gång till.

Dölja Aktivitetsfältet automatiskt

Ibland vill du kanske dölja Aktivitetsfältet, till exempel när du tittar på en film eller läser något. Du har möjlighet att dölja Aktivitetsfältet automatiskt om du använder skrivbordsläge eller surfplatteläge. Håll ned eller högerklicka på ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet, tryck eller klicka på Inställningar och aktivera sedan ett av eller båda alternativen Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i skrivbordsläge och Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i surfplatteläge.