Windows Update-klienten för Windows 7 och Windows Server 2008 R2: mars 2016

Gäller för: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 DatacenterWindows Server 2008 R2 Enterprise

Den här artikeln beskrivs en uppdatering som innehåller vissa förbättringar av Windows Update-klienten i Windows 7 Service Pack 1 (SP1) och Windows Server 2008 R2 SP1. Den här uppdateringen har en förutsättning.

Om den här uppdateringen


Den här uppdateringen innehåller vissa förbättringar av Windows Update-klienten i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1.

Uppdateringen innehåller stöd för Windows Update för Windows 10-uppdateringar (funktionen uppdateringar) som distribueras via WSUS (innehåll som har getts ut efter den 1 maj 2016). Se relaterad uppdatering 3159706.

Så här hämtar du uppdateringen


Viktigt Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen tillhandahålls som en viktig uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i hur du får en uppdatering via Windows Update.

Metod 2: Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsDownload Hämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stödsDownload Hämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsDownload Hämta paketet nu.
Alla IA-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsDownload Hämta paketet nu.

Mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler väljer du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Detaljerad information om uppdateringen


Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen bör du först installera Service Pack 1 för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Registerinformation

Om du vill installera den här uppdateringen behöver du göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser


Lär dig mer om den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Filinformation


Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller.