Installera eller ta bort ett teckensnitt i Windows

Gäller för: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium Mer

Den här artikeln ersätter 130233 (Q130233) för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 98, andra utgåvan.

Inledning


Den här artikeln beskrivs hur du lägger till och tar bort teckensnitt i Microsoft Windows.OBS! Om datorn kör Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, måste du vara administratör för att lägga till eller ta bort teckensnitt. 

Lägga till ett nytt teckensnitt

OBS! Installerar du om standardteckensnitten i Windows går du till avsnittet ”Så här installerar du om standardteckensnitten som ingår i Windows”.Viktigt! Om du vill installera teckensnitt måste du ha dem på en diskett, CD eller hårddisken.Så här installerar du ett teckensnitt:
 1. Klicka på Start och därefter på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på Installera nytt teckensnittArkiv -menyn.
 4. Klicka på den enhet som innehåller teckensnitt som du vill lägga till i rutan enheter . OBS! Diskettenheten är vanligen A eller B.-enhet CD-enheten är normalt enhet D.
 5. Klicka på den mapp som innehåller det teckensnitt som du vill lägga till i rutan mappar och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på det teckensnitt som du vill lägga till i rutan teckensnitt . Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget, trycker och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 7. Klicka för att markera kryssrutan Kopiera teckensnitt till mappen Fonts . Nytt teckensnitt sparas i mappen Windows\Fonts .
 8. Klicka på OK.
Obs! Windows stöder TrueType-teckensnitt och teckensnitt som utformats särskilt för Windows som kan köpas separat. Vissa program ingår också specialteckensnitt som installeras vid programinstallationen. Dessutom ingår TrueType-teckensnitt eller särskilda Windows-teckensnitt ofta i skrivare. Följ instruktionerna som medföljer dessa produkter att installera dessa teckensnitt.

Ta bort ett teckensnitt

Gör följande om du vill ta bort ett teckensnitt från hårddisken:
 1. Klicka på Start och därefter på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på det teckensnitt som du vill ta bort. Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget, trycker och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 4. Klicka på Ta bortArkiv-menyn.
 5. Klicka på Janär du får frågan ”är du säker på att du vill ta bort dessa fonts?”.
OBS! Du kan förhindra att ett teckensnitt laddas utan att ta bort den från hårddisken. Om du vill göra detta, flyttar du teckensnittet från mappen Windows\Fonts till en annan mapp.

Så här installerar du om standardteckensnitten i Windows

Om något av standardteckensnitten som ingår i Windows saknas kan du köra installationsprogrammet igen. Installationen ersätter filer som saknas eller har ändrats. Om standardteckensnitten saknas kanske också andra Windows-filer saknas. Installationsprogrammet installerar även dessa filer.Varning Om du kör installationsprogrammet för Windows, kan du förlora program och drivrutiner för maskinvara som du har installerat sedan du senast Windows har ställts in på datorn. Om du behöver mer information om filerna kan behöva du kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus
Följande teckensnitt ingår i Windows och installeras på varje dator:
 • Courier New (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Arial (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif