Så här inaktiverar du förenklad skapa konto i Outlook 2016, Outlook 2019 och Outlook för Office 365

Gäller för: Outlook 2016Outlook 2019

Sammanfattning


När du konfigurerar ett Office 365-konto i Outlook 2016, Outlook 2019 eller Outlook för Office 365 finns funktionen Skapa förenklad presenteras som guiden ”Anslut Outlook till Office 365” i Outlook.Du kanske vill använda traditionella konto dialogrutan Konfigurera nya konton i Outlook 2016, Outlook 2019 eller Outlook för Office 365, som visas i följande bild:

Mer information


Följ dessa steg om du vill inaktivera dialogrutan Skapa förenklad konto i Outlook 2016, Outlook 2019 eller Outlook för Office 36 och Använd dialogrutan traditionella konto i stället.
 
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.
  • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör . Skriv regedit.exeoch klicka sedan på OK.
  • Windows 7: Klicka på Start, Skriv regedit.exei sökrutan och tryck sedan på RETUR.
 3. I Registereditorn, leta upp och klicka på användarens inställningar undernyckel i registret: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup eller grupp princip undernyckel i registret:   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup
 4. Peka på Nytt Redigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 5. Skriv DisableOffice365SimplifiedAccountCreationoch tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på DisableOffice365SimplifiedAccountCreationoch välj Ändra.
 7. I rutan Värdedata skriver du 1 och klickar sedan på OK.
 8. Välj Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.

Om funktionen förenklad skapa konto


Funktionen Skapa förenklad introducerades i Outlook, från och med version 16.0.6769.2015 Klicka-och-kör-installationer. Att aktivera den här funktionen måste du vara inloggad på ett konto för Office 365.Om du vill se det konto som du använde för att logga in, Välj Arkivoch välj Office-kontovisa din Användarinformation.