Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Gäller för: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows 10, 8.1 eller 8


Säkerhetskopiera registret manuellt, eller skapa en systemåterställningspunkt.
 
 
Återställa den utifrån den metod du använde när du har säkerhetskopierat informationen.