Frigöra utrymme för att installera den senaste Windows 10-funktionsuppdateringen

Gäller för: Windows 10

För alla uppdateringar för Windows 10 krävs en viss mängd ledigt utrymme på hårddisken. Med uppdateringarna säkerställs att enheten har de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna så att den kan fortsätta att fungera effektivt och säkert.

Innan du laddar ned en funktionsuppdatering kontrollerar Windows att det finns tillräckligt med utrymme på enheten för installationen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme får du ett meddelande om att frigöra utrymme. Här är ett exempel på ett av dessa meddelanden:

Windows behöver mer utrymme för att uppdatera meddelande

Följande instruktioner visar hur du frigör utrymme så att du kan installera en Windows-funktionsuppdatering. I Frigöra diskutrymme i Windows 10 kan du också läsa om andra sätt att frigöra utrymme för att undvika problem med för lite utrymme i framtiden.

Intern eller extern lagring?


Om du inte har tillräckligt med utrymme på enheten för att installera den senaste uppdateringen kan du skapa mer utrymme enligt följande

  • Del A: Frigör utrymme på enheten genom att ta bort filer du inte behöver. 
  • Del B: Använd en extern enhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk för att tillfälligt utöka din hårddisk medan uppdateringarna installeras. 

Du måste slutföra del A när du uppmanas att göra det. Detta kanske frigör tillräckligt med utrymme för uppdateringen. Annars måste du fortsätta till del B, beroende på uppdateringens storlek och hur mycket ledigt lagringsutrymme du har på enheten. 

Om det tillgängliga lagringsutrymmet börjar ta slut på din enhet är det enklast att uppdatera med en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk.

 

Del A: Frigör utrymme

Om meddelandet Mer utrymme krävs för uppdateringen visas frigör du utrymme på enheten på följande sätt. Beroende på hur mycket utrymme som behövs på enheten kanske du också behöver fortsätta till del B och uppdatera med hjälp av en extern lagringsenhet.

  1. Under Mer utrymme krävs för uppdateringen väljer du Frigör utrymme.

  2. Därmed öppnas Lagring i Inställningar, där du kan se hur mycket ledigt utrymme du har på enheten. Välj C:-enheten för att se vad som tar upp mest utrymme, och frigör utrymme genom att ta bort filer du inte behöver. (Tips finns i Frigöra diskutrymme i Windows 10.)
  3. Gå tillbaka till Mer utrymme krävs för uppdateringen och välj uppdateringsikonen  bredvid knappen Frigör utrymme. Om du har tillräckligt med ledigt utrymme för att installera uppdateringen nu visas en grön bockmarkering  bredvid hårddiskikonen , och i stället för Mer utrymme krävs för uppdateringen står det nu Inget mer utrymme behövs.
 

Del B: Anslut en extern lagringsenhet

Om det tillgängliga lagringsutrymmet börjar ta slut på din enhet är det enklast att uppdatera med en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. När du har frigjort utrymme enligt instruktionerna ovan kan du ansluta den externa lagringsenheten för att installera uppdateringen.

 

  1. Anslut din externa lagringsenhet och vänta tills du ser den i listrutan under del B (du kan behöva välja uppdateringsikonen ). Om den externa lagringsenheten har tillräckligt med utrymme visas en grön bockmarkering bredvid ikonen för lagringsenheten .
  2. Välj Fortsätt för att slutföra installationen av uppdateringen.

Uppdatera med hårddisken


Om du inte har någon extern lagringsenhet tillgänglig och väljer Jag vill inte använda någon extern lagringsenhet måste du frigöra mer utrymme på hårddisken. Följ instruktionerna i del A ovan.