Frigöra utrymme för Windows 10-uppdateringar

Gäller för: Windows 10

Windows 10-uppdateringarna ger dig de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna så att din dator kan fortsätta att fungera effektivt och säkert. Före installationsprocessen påbörjas kontrollerar Windows att det finns tillräckligt med ledigt lagringsutrymme på enheten för installationsprocessen och för de nya funktionerna och säkerhetsförbättringarna.

Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på den interna hårddisken visas ett meddelande (ungefär som det nedan) som talar om att Windows behöver mer utrymme.

Windows behöver utrymme för uppdateringen

Vi kan inte installera de senaste Windows 10-funktionerna och säkerhetsförbättringarna på din dator på grund av för lite diskutrymme. 

Få mer utrymme med extern lagring


Du kan få mer utrymme tillfälligt genom att använda en extern lagringsenhet som ett USB-minne, ett SD-kort eller en extern hårddisk.

Du behöver:

 • En extern lagringsenhet med minst 10 GB ledigt utrymme, beroende på hur mycket mer utrymme du behöver.
 • En Internetanslutning.

Gör så här: 

 1. Välj Start  > Inställningar > Uppdatering och säkerhet .
 2. På Windows-uppdateringssidan väljer du Åtgärda problem. Därmed startas Windows-uppdateringsverktyget som gör att du kan uppdatera datorn med en extern lagringsenhet.
 3. Se till att du säkerhetskopierar alla viktiga filer innan du uppdaterar med den externa lagringsenheten. 
 4. Anslut den externa lagringsenheten och välj den i listrutan.
 5. Välj Nästa och följ instruktionerna för att slutföra installationen av uppdateringen.
 6. När installationen är klar kan du ta bort den externa lagringsenheten. 

Om du inte har tillräckligt med ledigt utrymme på den interna hårddisken, även efter att ha valt den externa lagringsplatsen, kan du uppmanas att frigöra mer utrymme. 

Om du inte vill använda en extern lagringsenhet väljer du Jag vill inte använda någon extern lagringsenhet.

Frigöra utrymme på enheten


Så här frigör du lagringsutrymme på enhetens interna hårddisk:

 1. Öppna Papperskorgen och ta bort borttagna filer.
 2. Öppna Hämtade filer och ta bort alla filer du inte behöver.
  • Obs! Om du inte vet hur du hittar Papperskorgen eller Hämtade filer kan du söka efter dem i sökrutan i Aktivitetsfältet.
 3. Om du fortfarande behöver mer utrymme kan du öppna din Lagringsanvändning.
 4. Därmed öppnas Inställningar > System Lagring.
 5. Välj Tillfälliga filer och ta bort alla filer du inte behöver.
 6. Gå tillbaka till Windows behöver mer utrymme för uppdateringen.
 7. Välj Uppdatera.
 8. Om du fortfarande ser Windows behöver mer utrymme för uppdateringen upprepar du processen eller tar bort filer du inte behöver från andra mappar. Du kan också fundera över om du vill flytta vissa filer till den externa lagringsenheten, om du inte redan gjort det.
 9. När det är klart väljer du Start  Av/på > Starta om.