Ny installation av Windows 10 Uppdatera skapare på Mac med Boot Camp

Gäller för: Windows 10

Sammanfattning


För en ny installation av Windows 10 skapare Update på en Apple Mac med Boot Camp måste du först installera den Windows 10 årsdag uppdateringen med hjälp av ISO-filen och sedan uppdatera för att uppdatera till Windows 10 skapare.

Om du försöker göra en ren installation av uppdateringen skapare får du ett Stop-fel med koden 0xc000000f i winload.efi.

Lösning


Om du vill rensa installera Windows 10 i Boot Camp först hämta Windows 10 årsdag uppdatering ISO:

  1. Gå till https://www.microsoft.com/software-download/windows10
  2. Gå igenom informationen under innan du börjaroch hur du skapar installationsmedia.
  3. Välj Windows 10 årsdag uppdateringen som motsvarar din version under Välj Edition.
  4. Tryck på Bekräfta.


Installera Windows 10 med Windows 10 årsdag uppdatering ISO-media.  Du kan hitta mer information här.

När Windows 10 har installerats erbjuds du skapare uppdatera som en normal del av Windows Update-process, eller du kan utlösa uppdateringen manuellt genom att starta Windows 10, Windows 10 hämta webbplats och välja "Uppdatera nu".

Om du redan försökt installera uppdateringen skapare och se STOPP-fel med koden 0xc000000fmåste använda Boot Camp-assistenten för att ta bort Windows-partitionen med hjälp av den här hittas här.