Surfa InPrivate i Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

  • När du använder InPrivate-flikar eller InPrivate-fönster sparas inte webbdata (som historiken, tillfälliga Internetfiler och cookies) på datorn när du är klar.

  • I Microsoft Edge väljer du ikonen Inställningar och mer  och sedan Nytt InPrivate-fönster.
    InPrivate-surfning i Microsoft Edge