Diskrensning i Windows 10

Gäller för: Windows 10

 • Så här tar du bort tillfälliga filer:
  • Skriv diskrensning i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Diskrensning i listan med resultat.

  • Välj den enhet som du vill rensa och välj sedan OK.

  • Under Filer att ta bort väljer du filtyperna du vill ta bort. Markera en filtyp för att visa en beskrivning av den.

  • Välj OK.

 • Om du behöver frigöra mer utrymme kan du även ta bort systemfiler:
  • I Diskrensning väljer du Rensa systemfiler.

  • Välj de filtyper du vill ta bort. Markera en filtyp för att visa en beskrivning av den.

  • Välj OK.

 • Obs! Om du märker att mappen Temp snabbt fylls efter att du kört Diskrensning kan du läsa Felet ont om ledigt diskutrymme på grund av en full Temp-mapp.
 • Mer information om hur du frigör utrymme på datorn finns i Frigöra diskutrymme i Windows 10.