Fäst, ta bort och anpassa i Snabbåtkomst


Fäst

 • Om du vill att en mapp ska visas i Snabbåtkomst högerklickar du på den och väljer Fäst i Snabbåtkomst. Ta bort den när du inte behöver den längre.

  Närbild på Utforskaren med dokumentmappen markerad och snabbmenyn som visar kommandot Fäst i Snabbåtkomst.

Ta bort

 • Om något visas i Snabbåtkomst och du inte vill se det där igen, högerklickar du på det och väljer Ta bort från Snabbåtkomst. Då visas det inte i Snabbåtkomst längre, även om du använder det varje dag.

  Markerad fil som visar snabbmenyn med kommandot Ta bort från Snabbåtkomst markerat.

Visa endast fästa mappar

 • Om du vill inaktivera senaste filer eller vanliga mappar går du till fliken Visa och välj sedan Alternativ. I avsnittet Sekretess avmarkerar du kryssrutorna och väljer Verkställ. Nu visar Snabbåtkomst bara dina fästa mappar. (Om du aktiverar dem igen kommer objekt som du tidigare har tagit bort från Snabbåtkomst kanske visas igen.)

  Närbild på avsnittet Sekretess i dialogrutan Visa alternativ.

Öppna Den här datorn

 • Om du hellre skulle vilja att Utforskaren öppnas med Den här datorn går du till fliken Visa och väljer sedan Alternativ. I listan Öppna Utforskaren i väljer du Den här datorn och sedan Verkställ.

  Fliken Allmänt i dialogrutan Mappalternativ.