Lägga till en webbplats i mina favoriter i Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

Gör så här:

  • Välj knappen Lägg till i Favoriter eller Läslista .

  • Byt namn på favoriten om du vill och välj sedan Lägg till.