Skapa en systemåterställningspunkt

Gäller för: Windows 10

  • I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du Skapa en återställningspunkt och väljer den från listan med resultat.
  • På fliken Systemskydd i Systemegenskaper väljer du Skapa.

    Fliken Systemskydd i Systemegenskaper
  • Ange en beskrivning för återställningspunkten och välj sedan Skapa > OK.