Fylla i webbformulär automatiskt med Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

Funktionen Komplettera automatiskt kommer ihåg hur du fyllde i ditt namn, din adress och andra uppgifter i webbformulär. Det gör att det går snabbare och blir enklare att fylla i andra liknande formulär vid senare tillfällen. Så här aktiverar du Komplettera automatiskt:

  • Välj Inställningar med mera  > Inställningar  > Lösenord & autofyll
  • Aktivera Spara formulärdata
  • Välj Hantera formulär om du vill ändra någon information för Komplettera automatiskt.