Återgå till Windows 7 eller Windows 8.1

Gäller för: Windows 10

 • Om du nyligen har uppgraderat till Windows 10 och vill gå tillbaka till Windows 7 eller Windows 8.1 kan du prova följande. Den här informationen gäller bara om du hade Windows 7 eller Windows 8 1 på datorn innan du uppgraderade. Om datorn levererades med Windows 10 installerat har det aldrig funnits någon tidigare version av Windows på den. I så fall kan du inte gå tillbaka till Windows 7 eller Windows 8.1. Obs! Alternativet för att gå tillbaka till din tidigare version av Windows är endast tillgängligt en begränsad tid efter uppgraderingen (vanligtvis tio dagar).
  • Välj Start Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Återställning. Under Återgå till din tidigare version av Windows 10, Återgå till Windows 8.1 eller Återgå till Windows 7 väljer du Kom igång. Genom att följa instruktionerna på skärmen behåller du dina personliga filer, men appar och drivrutiner som installerats efter uppgradering och eventuella ändringar du gjort i inställningarna tas bort. 

  • Prova att återställa datorn till fabriksinställningarna. Då återinstalleras Windows 8.1 eller Windows 7, om något av dessa operativsystem medföljde datorn. Personliga filer, appar och drivrutiner som du har installerat, och eventuella ändringar du har gjort i inställningarna, tas bort. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Återställning > Återställ den här datorn > Kom igång och välj sedan Återställ till fabriksinställningar.

  • Om du har en produktnyckel för din tidigare Windows-version kan du använda verktyget för att skapa media för att skapa installationsmedia för Windows 8.1 eller Windows 7, och sedan använda det för en ren installation. Information om hur du hittar din nyckel finns i Hitta produktnyckeln för Windows.

  • Om det har gått mer än tio dagar (tidsbegränsningen för återställning), eller om du föredrar att reparera Windows 10-installationen, finns mer information i Återställa eller installera om Windows 10.  

 • Obs! Supporten för Windows 7 upphör 14 januari 2020
 • Se även