Tillåta en blockerad app i Windows-säkerhet

Gäller för: Windows 10

Använda reglerad mappåtkomst

Med reglerad mappåtkomst i Windows-säkerhet granskas appar som kan göra ändringar i filer i skyddade mappar. Ibland kan en app som är säker att använda identifieras som skadlig. Det beror på att Microsoft vill skydda dig och ibland tar vi det säkra före det osäkra, vilket kan störa din normala användning av datorn. Du kan lägga till en app i listan med säkra eller tillåtna appar för att förhindra att de blockeras.

  • Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet > Skydd mot virus & hot.
  • Välj Hantera inställningar under Inställningar för skydd mot virus och hot.
  • Välj Hantera reglerad mappåtkomst under Reglerad mappåtkomst.
  • Ändra inställningen för Reglerad mappåtkomst till eller Av.