Supporten upphör för program och tjänster i Microsoft Health-instrumentpanelen: Vanliga frågor och svar

Gäller för: Microsoft Band

 

Microsoft har meddelat att supporten upphör för program och tjänster i Microsoft Health-instrumentpanelen. Det här dokumentet innehåller viktiga datum och information angående supportens upphörande.

Microsoft Health-instrumentpanelen stängs ned 2019-05-31 och Microsoft Band-programmen tas bort från Microsoft Store, Google Play och Apple App store. 

Vad händer med Microsoft Health-instrumentpanelen?

Program och tjänster i Microsoft Health-instrumentpanelen upphör och kommer inte längre att vara tillgängliga efter 2019-05-31. Användare av Microsoft Band-enheter kan fortsätta använda sina enheter, men webbfunktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga.

Vad händer med mina data i Microsoft Health-instrumentpanelen?

Alla data i Microsoft Health-instrumentpanelen raderas 2019-05-31. 

Vad händer med telefonappen?

Telefonappen för Microsoft Band kommer inte att fungera när tjänsten för Health-instrumentpanelen tas ur bruk. 

Jag vill ta bort mina data från telefonappen. Hur gör jag?

Så här tar du bort alla data på din telefon

  1. Öppna Microsoft Band-appen och tryck på Meny > Mitt Microsoft Band > Avregistrera ditt Band.
  2. Ta bort Microsoft Band-appen från din telefon

Observera att vissa telefoner säkerhetskopierar appdata i molnet. Kontrollera dina telefoninställningar så att det inte finns ytterligare kopior av programdata som behöver tas bort.

Kommer jag fortfarande att kunna använda mitt Microsoft Band?

Ja, men funktionaliteten är begränsad till det som finns på din Band-enhet. Funktioner som tillhandahålls från molnet eller telefonappen kommer inte längre att fungera. 

Band-användare kommer att kunna:

  • Registrera och följa daglig hälsoinformation (steg per dag, puls, träningspass)
  • Registrera aktivitetsdata (löpning, cykling, vandring m.m.)
  • Spåra sömn
  • Ställa in alarm

Obs! Om du återställer enheten efter att tjänsten upphör kan du inte konfigurera enheten igen. Gör endast det om du inte längre tänker använda ditt Band.

Jag vill ta bort mina data från mitt Band. Hur gör jag?

Tryck på panelen Inställningar  ​​​> Ström  på ditt Band. Svep sedan åt vänster och tryck på Återställ enhet. Tryck därefter på Ja om du tillfrågas om att radera alla data.
Obs! Om du återställer enheten efter att tjänsten upphör kan du inte konfigurera enheten igen. Gör endast det om du inte längre tänker använda ditt Band.

Berättigande till återbetalning

Vissa Band-användare kan få en återbetalning enligt villkoren nedan. Berättigade användare är användare som:

  1. Har ett Band som omfattas av dess begränsade garanti; ELLER
  2. Är aktiva användare. En aktiv användare definieras som en användare som har burit sitt Band på vristen och slutfört en datasynkning från Band till Health-instrumentpanelen mellan 2018-12-01 och 2019-03-01. 

Alla berättigade användare får ett e-postmeddelande med återbetalningsanvisningar. Följande belopp behandlas för återbetalning:

  • Band 1: $79,99
  • Band 2: $175

Återbetalningsanspråk måste göras senast 2019-08-30.