Osäkra Wi-Fi-nätverk i Windows 10.

Gäller för: Windows 10

Ett meddelande kan visas och varna dig för att du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som inte är säkert eftersom det använder en äldre säkerhetsstandard. Det här meddelandet kan till exempel visas om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk som använder säkerhetsstandarderna WEP eller TKIP. Dessa säkerhetsstandarder är äldre och har kända svagheter.

Du kan åtgärda problemet genom att göra något av följande:

  • Om det finns ett annat Wi-Fi-nätverk du känner igen och har förtroende för inom räckhåll, kopplar du från det anslutna Wi-Fi-nätverket och ansluter sedan till det kända nätverket. Mer information finns i Ansluta till ett trådlöst nätverk i Windows 10.
  • Om du ansluter till ditt Wi-Fi-nätverk i hemmet och meddelandet visas bör du överväga att ändra inställningarna för den säkerhetsstandard din router eller åtkomstpunkt använder. Du kan göra detta genom att logga in på din router med hjälp av programvaran för den och sedan ändra säkerhetsstandarden för ditt Wi-Fi-nätverk i hemmet. Mer information finns i dokumentationen för routern eller Konfigurera ett trådlöst nätverk.
  • Om du har en äldre router eller åtkomstpunkt kan du även överväga att skaffa en ny router som stöder de senaste säkerhetsstandarderna och förbättringarna.