Aktivitetsprincip för Microsoft-konton

Gäller för: Microsoft-konto

Publicerad: 1 juli 2019
Gällande:
30 augusti 2019

I denna aktivitetsprincip för Microsoft-konton beskrivs när Microsoft kan stänga ditt konto på grund av inaktivitet. Du kan när som helst välja att stänga ditt Microsoft-konto på Microsofts webbplats för kontohantering och Microsoft kan stänga ditt konto av andra skäl i enlighet med Microsofts tjänsteavtal (“MSA”).

Aktivitetsprincip för Microsoft-konton: Under MSA måste du använda ditt Microsoft-konto för att det ska fortsätta vara “aktivt.” Microsoft förbehåller sig rätten att avsluta alla “inaktiva” Microsoft-konton. Se avsnitt (4)(a)(iv)(2) av MSA för konsekvenserna av ett stängt Microsoft-konto. Förutom vad som anges nedan måste du logga in på ditt Microsoft-konto minst en gång under en tvåårsperiod för att det ska fortsätta vara aktivt. Om du inte loggar in under den här perioden kommer Microsoft att betrakta ditt konto som inaktivt.

Undantag: Aktiviteterna nedan är undantag som resulterar i att Microsoft utökar ditt kontos aktiva status, även om du inte har loggat in på ditt Microsoft-konto inom en tvåårsperiod.

  • Inköp. Om du har använt ditt Microsoft-konto för att köpa eller lösa in eller komma åt en aktuell Microsoft-produkt eller -tjänst, förblir ditt Microsoft-konto aktivt och Microsoft stänger inte ditt konto på grund av inaktivitet. Observera att detta inte gäller presentkort, certifieringar eller prenumerationsbaserade inköp eller tjänster.
  • Prenumerationer. Ditt Microsoft-konto förblir aktivt så länge du har en aktiv Microsoft-prenumeration kopplad till ditt Microsoft-konto. När prenumerationen har upphört eller avslutats måste du logga in på ditt Microsoft-konto minst en gång under en tvåårsperiod för att det ska fortsätta vara aktivt.
  • Publicera i Microsoft Store. Om du har använt ditt Microsoft-konto för att publicera program eller spel (inklusive DLC:er till spel) till Microsoft Store eller för att registrera ett Microsoft Partner Center-konto, förblir ditt Microsoft-konto aktivt och Microsoft stänger inte ditt konto på grund av inaktivitet.
  • Certifieringar. Om du får en certifiering från Microsoft med ditt Microsoft-konto förblir det aktivt och Microsoft stänger inte kontot på grund av inaktivitet.
  • Kontosaldo. Ditt Microsoft-konto förblir aktivt så länge du har ett oanvänt saldo i ditt Microsoft-konto (t.ex. från ett Microsoft-presentkort eller en kredit från Microsoft). Om du bor i en jurisdiktion där presentkort betraktas som “outkrävd egendom” kommer Microsoft enligt lokala lagar att ta tillbaka det oanvända saldot som är kopplat till ditt Microsoft-presentkort.
  • Leverantörsreskontra. Ditt Microsoft-konto fortsätter att vara aktivt så länge det finns ett belopp som Microsoft är skyldigt att betala dig som är kopplat till ditt Microsoft-konto (t.ex. belopp från Microsoft Payment Central).
  • Familjekonton. Om du har ett inaktivt Microsoft-konto som har gett tillstånd till ett aktivt Microsoft-konto som tillhör en minderårig stänger Microsoft inte ditt Microsoft-konto på grund av din inaktivitet. Ditt inaktiva Microsoft-konto kommer att hållas öppet av Microsoft tills den minderåriges konto (i) anses vara inaktivt och stängt av Microsoft, (ii) stängs av dig, eller (iii) övergår till ett Microsoft-standardkonto när den minderårige når myndighetsålder i sin region.
  • Juridiska krav eller något annat sätt som tillhandahålls av Microsoft. Trots ovanstående förbehåller sig Microsoft rätten att behålla din kontostatus som aktiv, eller inte avsluta ett inaktivt konto enligt tillämplig lag eller lagstiftning, eller något annat sätt som tillhandahålls av Microsoft till dig.

Din aktuella aktivitetsstatus: Du kan alltid granska aktivitetsstatusen för ditt Microsoft-konto genom att gå till webbplatsen för hantering av Microsoft-konto. Din aktivitetsstatus visar hur ofta du behöver logga in på ditt konto för att förhindra att ditt konto anses vara inaktivt. Observera att det kan ta upp till trettio (30) dagar innan eventuella inköp eller annan kontoaktivitet visas i din aktivitetsstatus.