Det går inte att öppna hjälpen i Windows-baserade program: "Funktionen finns inte" eller "Hjälp stöds inte"

Windows hjälpprogram stöds inte i Windows 10, Windows Server 2012 eller i senare versioner av Windows Server. Windows hjälpprogram finns endast för Windows Vista, 7, 8 och 8,1.

Microsoft rekommenderar att programutvecklare slutar använda Windows hjälpprogram. Programutvecklare som använder program som använder .hip-filer bör i stället utnyttja ett alternativt format för hjälpfiler som CHM, HTML eller XML. Mer information finns i MSDN-artikeln https://msdn.microsoft.com/sv-se/library/windows/desktop/ms728460(v=vs.85).aspx. Medan Microsoft utvecklar framtida hjälptekniker uppmuntrar vi Hjälp-utgivare att fortsätta använda HTML Help 1,4. HTML Help 1.4 finns inkluderad i versioner med början i Windows 7.

Symptom

När du försöker öppna Hjälp i Windows-baserade program visas något av följande felmeddelanden:

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format som användes i tidigare versioner av Windows men som inte stöds i Windows Vista.

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format, som är beroende av en funktion som inte finns i den här Windows-versionen. Du kan dock hämta ett program som gör att du kan visa hjälpfiler som skapats i Windows Hjälp-format.

Hjälpen för det här programmet skapades i Windows Hjälp-format, som är beroende av en funktion som inte finns i den här Windows-versionen. Om du vill veta mer går du till webbplatsen för Microsoft Hjälp och support.

Lösning

Om du vill visa 32-bitars hjälpfiler med .hlp-filändelsen i Windows måste du hämta och installera WinHlp32.exe från Microsoft Download Center.Viktiga anteckningar om att hämta det här programmet
  • Öppna länkarna med Internet Explorer.
  • Om du ser meddelandet Validering krävs när du öppnar nedladdningssidan klickar du på Fortsätt och följer sedan anvisningarna på skärmen.
  • När du uppmanas att hämta filen väljer du namnet som innehåller "x64" för 64-bitarsversioner av Windows eller "x86" för 32-bitarsversioner av Windows. Använd följande information för automatisk identifiering när du väljer.
    You are currently using a 32-bit operating system.
  • Windows hjälpprogram stöds inte på Windows Server 2012 eller i senare versioner av Windows Server.
Om du stöter på problem när du installerar WinHlp32.exe eller använder hjälpfunktionen går du till avsnittet Mer information.


Mer information för avancerade användare

Det här problemet uppstår när Windows Hjälp använder en tidigare version av Windows hjälpprogram (WinHlp32.exe) för att visa innehåll.

Windows Update-fel 80070422Åtgärda detta problem manuellt
Egenskaper

Artikel-id: 917607 – senaste granskning 30 jan. 2017 – revision: 2

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

Feedback