Felmeddelande vid start av en dator med Windows 7 eller Windows Vista efter ändring av startenhetens SATA-läge: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"

Symptom

Anta följande: I BIOS-inställningarna på en dator med Microsoft Windows 7 eller Windows Vista ändras SATA-läget (Serial Advanced Technology Attachment) för startenheten till AHCI-specifikationen (Advanced Host Controller Interface) eller RAID-funktioner. När datorn sedan startas om visas följande felmeddelande:
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

Orsak

Det här problemet uppstår om diskdrivrutinen i Windows 7 och Windows Vista är inaktiverad. Denna drivrutin måste vara aktiverad innan startenhetens SATA/RAID-läge ändras.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du ska lösa problemet själv måste du aktivera AHCI-drivrutinen i registret innan du ändrar startenhetens SATA-läge. Gör så här:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 3. Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas klickar du på Fortsätt.
 4. Leta upp och klicka på någon av följande registerundernycklar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
 5. Gör följande i den högra rutan: Klicka på Start i kolumnen Namn och sedan på Ändra.
 6. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 7. Stäng Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

Mer Information

Under installationen av Windows 7 eller Windows Vista inaktiveras alla oanvända lagringsdrivrutiner, vilket gör att operativsystemet startar snabbare. När startenheten ändras till en inaktiverad drivrutin måste den nya drivrutinen aktiveras innan maskinvarukonfigurationen ändras.

Låt oss till exempel anta att Windows Vista eller Windows 7 installeras på en dator med en styrenhet där drivrutinen Pciide.sys används. Senare ändras SATA-läget till AHCI, och därför måste nu drivrutinen Msahci.sys läsas in. Drivrutinen Msahci.sys måste emellertid aktiveras före denna ändring.


Det här problemet påverkar bara startenheten. Om en annan enhet än startenheten ändras uppstår inte problemet.

AHCI innehåller flera funktioner för SATA-enheter, till exempel enhetsbyte vid drift och energisparfunktioner. Mer information om AHCI-specifikationen finns på följande Intel-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 922976 – senaste granskning 25 sep. 2011 – revision: 1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

Feedback