Använd Systemfilsgranskaren när du ska reparera systemfiler som saknas eller är skadade

Gäller för: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Om vissa Windows-funktioner inte fungerar eller Windows kraschar, använda Systemfilsgranskaren för att skanna Windows och återställa dina filer.  
 
Även om stegen nedan kan verka komplicerade vid första anblicken, följ dem bara i rätt ordning, steg för steg, så ska vi försöka få tillbaka dig på rätt spår.

Kör Systemfilsgranskaren (SFC.exe)


Följ de här stegen för att göra det:
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör följande baserat på din situation:
 2. Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 kör du först DISM-verktyget (Deployment Image Servicing and Management) innan du kör systemfilsgranskaren.  (Om du använder Windows 7 eller Windows Vista går du till steg 3.) 

Skriv följande kommando och tryck sedan på Enter:  Det kan ta flera minuter för operationskommandot att slutföras.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Viktigt: När du kör kommandot använder DISM Windows Update för att tillhandahålla filerna som krävs för att åtgärda fel. Om Windows Update-klienten redan är skadad ska du använda en fungerande Windows-installation som reparationskälla eller en Windows sida-vid-sida-mapp från en nätverksresurs eller från ett flyttbart medium, som Windows DVD:n, som filkälla. Gör detta genom att köra följande kommando istället:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Obs: Byt ut platshållaren C:\RepairSource\Windows mot platsen för din reparationskälla. Mer information om att använda DISM-verktyget för att reparera Windows finns i Reparera en Windows-avbildning.

 1. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på RETUR:

sfc /scannow

Kommandotolken med administratörsrättigheter - sfc/scannow
 

 

Kommandot sfc /scannow söker igenom alla skyddade systemfiler och ersätter skadade filer med en cachelagrad kopia som ligger i en komprimerad mapp på %WinDir%\System32\dllcache.
Platshållaren %WinDir% representerar operativsystemsmappen för Windows. Till exempel C:\Windows.

Obs! Stäng inte denna Kommandotolk innan kontrollen är 100 % färdig. Genomsökningsresultaten visas när processen har slutförts.

 1. När processen är slutförd visas något av följande meddelanden:

  • Windows Resource Protection hittade inga integritetsbrott.


   Det innebär att du inte har några saknade eller skadade systemfiler.

  • Windows Resource Protection kunde inte utföra den begärda åtgärden.


   Lös problemet genom att utföra en genomsökning i Systemfilsgranskaren i felsäkert läge och kontrollera att mapparna PendingDeletes och PendingRenames finns under %WinDir%\WinSxS\Temp.

  • Windows Resource Protection hittade skadade filer och det gick att reparera dem. Information finns i filen CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Om du vill visa detaljerad information om genomsökningen och återställningen av systemfiler går du till Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process.

  • Windows Resource Protection hittade skadade filer men det gick inte att åtgärda alla. Information finns i filen CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Reparera skadade filer manuellt genom att titta på informationen om Systemfilsgranskarens process för att hitta den skadade filen och sedan manuellt ersätta den skadade filen med en fungerande kopia av filen.

Mer information


Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process

Visa informationen som finns i filen CBS.Log genom att kopiera informationen till filen Sfcdetails.txt med kommandot Findstr. Därefter kan du visa informationen i Sfcdetails.txt. Följ de här stegen för att göra det:
 1. Öppna en förhöjd kommandotolk enligt beskrivningen i steg 1.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Obs! Filen Sfcdetails.txt innehåller information från varje gång som systemfilsgranskaren har körts på datorn. Filen innehåller information om filer som inte har reparerats av Systemfilsgranskaren. Kontrollera posterna för datum och tid och se vilka problemfiler som hittades senaste gången du körde Systemfilsgranskaren.
 3. Öppna filen Sfcdetails.txt från skrivbordet.
 4. Filen Sfcdetails.txt använder följande format:
  Datum/tid SFC-information
  Följande exempelloggfil innehåller en post för en fil som inte kunde repareras:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Så här ersätter du manuellt en skadad systemfil med en fungerande kopia av filen

När du har fastställt vilken systemfil som var skadad och inte kunde repareras genom den detaljerade informationen i filen Sfcdetails.txt hittar du filens plats och byter sedan manuellt ut den skadade filen mot en fungerande kopia av filen. Gör så här:

Obs! Du kanske kan få en fungerande kopia av systemfilen från en annan dator med samma version av Windows som din dator. Du kan utföra en Systemfilsgranskar-process på datorn för att se till att systemfilen som du tänker kopiera fungerar.

 1. Få administrativ äganderätt till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando i en förhöjd kommandotolk och sedan trycka på RETUR:
  takeown /f Sökväg_och_filnamn
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Kommandotolken med administratören rättigheter - kommandot lyckades
   
 2. Tilldela administratörer fullständig åtkomst till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  icacls Sökväg_och_filnamn /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel icacls E:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Kommandotolken med administratörsrättigheter
   
 3. Byt ut den skadade systemfilen mot en fungerande kopia av filen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  Kopiera Källfil Mål
  Obs! Platshållaren Källfil står för sökväg och filnamn för den fungerande kopian av filen på din dator och platshållaren Mål står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Om stegen ovan inte fungerar, kan du behöva installera om Windows. För mer information, se Windows 10 återställningsalternativ.