Felsökning av problem med nätverksanslutning i Internet Explorer

Gäller för: Internet Explorer 9

Inledning


I den här artikeln beskrivs felsökning av problem med nätverksanslutning i Internet Explorer.


Lösning


Metod 1: Testa andra webbplatser som du vet fungerar

Starta Internet Explorer och ange någon av följande adresser i adressfältet högst upp i webbläsarfönstret:Om anslutningsproblemen inte uppstår när du skriver någon av dessa adresser i adressfältet, rekommenderar vi att du kontaktar innehavaren av webbplatsen du har problem med. Webbplatsen kan vara tillfälligt offline eller ha andra problem.

Om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen när du skriver någon av dessa adresser i adressfältet, kan det finnas en konflikt med andra program på datorn. Använd i så fall metod 2.

Metod 2: Verifiera nätverksanslutningen

Kontrollera att kablarna som ansluter datorn till Internet eller ditt hemnätverk sitter fast ordentligt. Se dessutom till att alla nätverksenheter som används av din dator är påslagna och fungerar som de ska. Kontrollera sedan nätverksanslutningen enligt följande instruktioner, utifrån din situation.
Steg 1: Kontrollera ditt DSL-modem, kabelmodem eller fjärranslutningsmodem

Om du använder ett extern modem kontrollerar du följande:
 1. Kontrollera att kabeln som ansluter modemet till uttaget i väggen sitter ordentligt fast. Kabeln är sannolikt ansluten till ett telefonjack eller ett kabeluttag.
 2. Kontrollera att kabeln som ansluter datorn till modemet sitter ordentligt fast i båda ändarna och att kontakterna i kabelns båda ändar har kommit på plats med en klickning om det är en nätverkskabel. En nätverkskabel liknar en telefonkabel, fast den kan vara tjockare, och kontakterna i ändarna är större.
 3. Om det externa modemet är anslutet till datorn med en USB-kabel måste du göra några ytterligare kontroller. En USB-kabel har olika kontakter i vardera änden av kabeln. Ena änden är platt och rektangulär, och den andra änden har en fyrkantig kontakt med vinklar i två av hörnen. Så här kontrollerar du en USB-anslutning:
  1. Om modemet är anslutet till datorn med ett USB-nav försöker du kringgå navet genom att ansluta kabeln från enheten direkt i en av datorns USB-portar.
  2. Om modemet är anslutet till en av portarna på framsidan av en stationär dator ansluter du USB-kabeln till en av portarna på baksidan av datorn i stället. Vissa datorer ger inte tillräckligt mycket ström till de främre USB-portarna, vilket kan göra att det uppstår problem med anslutningen till modemet.
Steg 2: Kontrollera anslutningarna till det interna modemet
Om modemet som används för att ansluta till Internet finns inuti datorn, ska det bara komma ut en enda kabel ur modemet. Kontrollera att kabeln som ansluter modemet till uttaget i väggen sitter ordentligt fast i båda ändarna. Kabeln ska med största sannolikhet anslutas till ett telefonjack eller ett kabeluttag.
Steg 3: Verifiera hemnätverksanslutningen
Om datorn ansluter till Internet via ett hemnätverk rekommenderar vi att du kontrollerar följande punkter, utifrån din situation.

Metod 4: Andra anslutningsproblem eller nätverksrelaterade problem

En möjlig orsak till problem med nätverksanslutningen är att nätverket eller Internetanslutningen du använder har drabbats av problem. Du kan kontrollera om så är fallet med hjälp av följande åtgärder:
Steg 1: Återställ modemet eller routern
Under vissa omständigheter är de IP-inställningar eller den nätverkskonfiguration som du tilldelats från Internetleverantören felaktiga eller måste uppdateras. Ibland kan det vara problem med anslutningen mellan modemet och Internetleverantören. För att uppdatera inställningarna på modemet eller routern måste du starta om enheten. När du startar om enheten skapas även en ny anslutning till Internetleverantören. Använd någon av följande metoder för att starta om modemet, beroende på vilken typ av modem du har.

Externt modem

Så här startar du om ett externt modem:
 1. Dra ut kabeln mellan datorn eller routern och modemet. Det kan vara en USB- eller nätverkskabel.
 2. Stäng av modemet. Om det inte finns någon strömbrytare på modemet drar du ut nätsladden från baksidan av modemet eller från vägguttaget.
 3. Vänta flera minuter, sätt på modemet, anslut kabeln från datorn eller routern till modemet igen och starta sedan om datorn.
 4. Testa anslutningen igen och se om du kan ansluta till Internet.
Om anslutningsproblemen finns kvar går du till steg 2.

Interna modem

För att starta om ett internt modem måste du starta om datorn. Om anslutningsproblemen finns kvar efter att du startat om datorn går du till steg 2.
Steg 2: Kontrollera brandväggs- eller routerinställningarna
Om du ansluter till Internet via en router kan det finnas problem med konfigurationsinställningarna, och de måste då uppdateras. Du kan ta reda på om ett anslutningsproblem beror på en felkonfiguration eller ett problem med routern genom att kringgå routern och ansluta datorn direkt till modemet.

Varning! Om du ansluter datorn direkt till Internet kan den bli sårbar för angrepp. Skydda datorn genom att se till att det finns en aktiverad brandvägg. Information om Windows-brandväggen som ingår i Windows Vista finns i avsnittet "Windows-brandväggen".

Windows-brandväggen

I Windows Vista ingår en brandvägg som kallas Windows-brandväggen och som är aktiverad i standardfallet. Du måste emellertid trots detta kontrollera att Windows-brandväggen är aktiverad innan du ansluter datorn till Internet. Gör så här:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Skriv säkerhet i sökrutan längst upp till höger på Kontrollpanelen.
 3. I sökresultaten klickar du på ikonen eller länken för Säkerhetscenter. I fönstret som visas ser du fyra fält med beteckningen Brandvägg, Automatiska uppdateringar, Skydd mot skadlig kod och Andra säkerhetsinställningar.
 4. Klicka på högerpilen i fältet Brandvägg så att fältet expanderas. Det expanderade fältet visar något av följande tre alternativ:
  1. Om brandväggsfältet är grönt betyder det att brandväggen är aktiverad.
  2. Om brandväggsfältet är rött visas kanske ett meddelande om att Windows-brandväggen är inaktiverad. Du kan aktivera Windows-brandväggen så att Brandvägg-fältet i säkerhetscentret blir grönt genom att klicka på Aktivera nu.
  3. Om brandväggsfältet är rött, och meddelandet anger att det finns ett problem med ett brandväggsprogram från en annan leverantör, rekommenderar vi att du kopplar bort datorn från nätverket och sedan kontaktar leverantören av brandväggsprogrammet för mer information om hur du aktiverar det.
Mer information om Windows-brandväggen i Windows Vista finns på följande "Windows Help and How-to"-webbplatser: Testa Internet Explorer när du har anslutit datorn direkt till modemet. Om du kan nu kan besöka webbplatser som du inte kunde besöka tidigare kontaktar du tillverkaren av routern för mer information om hur du konfigurerar den. Om du fortfarande inte kan öppna webbplatser, fortsätt till steg 3:
Steg 3: Kontrollera enhetens kompatibilitet
För att ett modem eller ett nätverkskort ska fungera korrekt i Windows Vista, måste det vara kompatibelt med Windows Vista. Dessutom måste det ha drivrutiner som kan användas av Windows Vista för att kommunicera med enheten. För att du ska kunna ta reda på om modemet eller nätverkskortet är kompatibelt med Windows Vista måste du först ta reda på vilken kortmodell som finns i datorn. Gör så här:
 1. Klicka på Start, skriv enhetshanteraren i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 2. Klicka på posten för Enhetshanteraren som visas i sökresultaten.
 3. Expandera posten för den typ av enhet du söker, T.ex. förstora Nätverkskort.

  Obs! Vilken typ av enhet du ska leta efter beror på hur datorn ansluts till Internet. Om du till exempel ansluter till Internet med en trådlös nätverksanslutning måste du söka efter information om ett trådlöst nätverkskort och expandera Nätverkskort.
 4. Anteckna posterna under Nätverkskort.
 5. Starta Internet Explorer på en annan dator.
 6. Skriv följande adress och tryck sedan på RETUR:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Sök efter nätverkskortet som du antecknade i steg 4. Med hjälp av informationen på den här webbplatsen kan du ta reda på om nätverkskortet är kompatibelt med Windows Vista.
Om du inte kan ta reda på vilken typ av modem eller nätverkskort du har på datorn, eller om enheten visar att det finns ett problem, rekommenderar vi att du kontaktar OEM-tillverkaren eller maskinvaruleverantören du har fått kortet från.

Information om din datortillverkare hittar du på följande Microsoft-webbplats:Om enheten du letar efter är ett internt DSL- eller kabelmodem rekommenderar vi att du kontaktar Internetleverantören som du har fått modemet från. Du kan bland annat se följande problem:
 • Modemet eller nätverkskortet saknas i Enhetshanteraren.
 • Modemet eller nätverkskortet betecknas som Okänd enhet eller har ett allmänt namn som Ethernet-anslutning eller PCI-styrenhet för enkel kommunikation.
 • Modemet eller nätverkskortet är markerat med ett rött X eller ett gult utropstecken.
Om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen efter du har kontrollerat att modemet eller nätverkskortet är kompatibelt med Windows Vista och att de senaste drivrutinerna för enheten har installerats, gå till steg 4.
Steg 4: Skapa en systemåterställningspunkt innan du återställer Winsock-protokollet
Viktigt Innan du följer stegen som beskrivs i avsnittet ”Återställ Winsock-protokollet”, rekommenderar vi att du använder verktyget Systemåterställning i Windows Vista för att skapa en återställningspunkt på datorn. Då kan du återställa datorn till en tidpunkt innan några ändringar gjordes, om ändringarna vållar nya problem.

Skapa en systemåterställningspunkt

Så här skapar du en systemåterställningspunkt med Systemåterställning:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och klicka sedan på Egenskaper.
 2. I åtgärdsfönstret, klicka på länken Systemskydd. Om du ombes ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse, skriv lösenordet eller klicka på Fortsätt.
 3. Klicka på Skapa längst ned till höger i dialogrutan Systemegenskaper.
 4. I dialogrutan Systemskydd, skriv ett lämpligt namn i rutan. Skriv till exempel Dator före nätverksändringar och klicka på Skapa.
 5. Så snart återställningspunkten har skapats visas följande meddelande:
  Återställningspunkten har skapats.
 6. Klicka två gånger på OK.
Återställ Winsock-protokollet


En annan möjlig orsak till anslutningsproblem är att Winsock-protokollet på datorn är felkonfigurerat eller skadat. Detta protokoll används av Windows för att kommunicera med andra datorer och komma åt resurser på Internet, till exempel e-post och webbplatser. Om det är problem med Winsock går det inte längre att komma åt Internet med Windows Vista.

Varning! Program som har åtkomst till eller övervakar Internet, till exempel antivirusprogram, brandväggar och proxyklienter kan påverkas negativt när du återställer konfigurationen av Winsock-protokollet. Om du har ett sådant program som inte längre fungerar som det ska när du har följt de här instruktionerna, måste du kanske avinstallera och sedan installera om programmet för att återställa funktionerna, eller reparera programmet med dess installationsprogram.

När återställningspunkten har skapats återställer du konfigurationen av Winsock-protokollet till standardinställningarna
Du gör det genom att göra så här:
 1. Klicka på Start och skriv cmd i Påbörja sökning.
 2. Högerklicka på posten cmd i sökresultaten och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombes ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse, skriv lösenordet eller klicka på Fortsätt.
 3. Skriv följande vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  netsh winsock reset
  Sedan bör följande meddelande visas:
  Winsock-katalogen har nollställts. Du måste starta om datorn för att slutföra nollställningen.
 4. Starta om datorn.
Obs! Om meddelandet "Åtkomst nekad" visas i stället för meddelandet som nämns i steg 3, är inte kommandotolken upphöjd på rätt sätt. Stäng i så fall fönstret Kommandotolken och upprepa steg 1 till 3. Var noga med att du implementerar steg 2 korrekt.


Löstes problemet?


Kontrollera igen om det finns anslutningsproblem i Internet Explorer. Om du fortfarande har problem med att ansluta till nätverket kan du granska innehållet i värdfilen.

Kontrollera innehållet i värdfilen
En värdfil används av TCP/IP för att tillhandahålla en metod som associerar en viss Internetadress med en IP-adress. Även om filen har många legitima användningsområden kan den användas i vissa skadliga program, till exempel reklam- och spionprogram, för oönskade ändamål. Syftet med poster som innefattas i värdfilen för skadliga program är att hindra dig från att besöka vissa webbplatser. till exempel webbplatser där du kan uppdatera dina antivirussignaturer eller komma åt uppdateringar, vilket kan göra datorn sårbar för angrepp. Dessutom kommer du inte åt några verktyg för att åtgärda problemet.

Obs! I vissa fall kan systemadministratörer lägga till legitima poster, eller så kan du själv ha lagt till posterna. Om du byter namn på en värdfil fungerar associationerna i filen inte längre. Kontakta nätverks- eller systemadministratören om du vill ha mer information.

För att veta om anslutningsproblemen beror på poster i Hosts-filen måste du hitta och sedan byta namn på denna fil, så att posterna i den inte längre används.

Om du vill återställa värdfilen till ursprungsversionen, följ dessa steg:
 1. Klicka på Start, skriv drivrutiner i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på posten för drivrutiner som visas i sökresultaten. Ikonen intill drivrutiner är en mapp.
 3. Ett fönster visas med Windows > system32 > drivrutiner i adressfältet högst upp. Dubbelklicka på mappen etc.
 4. Leta upp och högerklicka på värdfilen, och klicka sedan på Byt namn.
 5. Skriv oldhosts och tryck sedan på RETUR. Om följande felmeddelande visas, klicka på Fortsätt:
  Du måste bekräfta den här åtgärden.
  Om du ombes ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse, skriv lösenordet eller klicka på Fortsätt.
 6. Starta om datorn så att ändringen börjar gälla.
 7. Testa Internet Explorer.
Kontrollera om konfigurationen av Winsock-protokollet och HOSTS-filen har nollställts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om Winsock-protokollet eller värdfilen inte har återställts, kan du kontakta kundtjänst.